Waar deugen deugden voor?

Deugden zijn hét handvat om jezelf te verbeteren als mens. Vanuit het idee dat je al goed bent, met de mogelijkheid tot beter.


Update 2019: Op 4 juni is de MijnDeugden website opnieuw gelanceerd onder de naam MooierMens.app (lees hier wat er is veranderd). De inhoud van deze blog past nog steeds bij ons, dus veel plezier met het lezen ervan!


Een betere versie van jezelf. Iemand die “beter” leeft, “betere” beslissingen neemt en de dingen “beter” doet. Voor zichzelf én voor anderen. Dat willen we allemaal wel, toch? Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Deugden kunnen je in ieder geval een stuk op weg helpen en mijndeugden.nl geeft je hiervoor concrete handvatten.

Van oorsprong

Foto: Bryson Jack, Ministry of Information Photo Division Photographer (1944) Village Church- Everyday Life in Uffington, Berkshire, England. Bewerkt door MooierMens.app, 06-10-2017. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Village_Church-_Everyday_Life_in_Uffington,_Berkshire,_England,_UK,_1944_D19384.jpg
Foto: Bryson Jack (1944)

In de klassieke oudheid pleitte de Griekse filosoof Aristoteles hartstochtelijk voor deugden als rechtvaardigheid, moed, wijsheid en zelfbeheersing of matigheid. Die gaven de Griekse maatschappij richting en samenhang, los van welke religie dan ook. Het opkomende christendom – en later ook de Islam – nam deze deugden vervolgens over. Gelovigen wilden een deugdzaam leven leiden met de hoop daarmee een plekje in de hemel te krijgen. Wie zich niet deugdzaam gedroeg, kwam na zijn of haar dood in de problemen.

Ouderwets?

Halverwege de jaren zestig begon het christelijke geloof aan invloed te verliezen in onze maatschappij. Mensen gingen steeds minder vaak naar de kerk en richtten zich meer op maatschappelijk succes en zelfontplooiing. We hielden ons niet meer actief bezig met “deugden” en we streefden al helemaal niet meer massaal naar een “deugdzaam leven”. Dat vonden én vinden we maar duf en ouderwets.

Opleving

Maar de laatste jaren zien we wel een sterke opleving van de term “deugden”. Nu niet langer verbonden aan kerk of geloof, maar bekeken vanuit de positieve psychologie. Deze stroming binnen de psychologie kijkt naar de mens als geheel en, gaat er vanuit dat de mens een vrije wil heeft en zich kan ontwikkelen. Het legt de nadruk op mogelijkheden in plaats van problemen. Kort door de bocht ziet deze psychologie de mens als goed, met de mogelijkheid tot beter. Voor zichzelf en voor de maatschappij. En daarvoor bieden deugden het ideale handvat! En MijnDeugden.nl geeft op haar beurt weer moderne handvatten voor het inzetten van deugden.

Ingrid Coppieters