Workshop “Professioneel voorbereiden op de toekomst”

De wereld verandert en ze verandert snel: van communicatiemakers┬áwordt verwacht dat ze in hetzelfde tempo mee veranderen. En dat terwijl niemand precies weet wat de toekomst zal brengen. De onbekende toekomst vraagt daarom om mensen die flexibel met ontwikkelingen en innovaties kunnen omgaan. Geen enkele opdrachtgever zit immers te wachten op verouderde producten. Maar hoe […]