Hoofdstuk Serious Games @ Work

De waarde van serious games voor de werkplek is ontleend aan drie elkaar kruisende kennisdomeinen: Leren, Modelleren & Simuleren en Spelen. Gaming kan een serieuze rol spelen bij opleiding en ontwikkeling op de werkplek.

Boekhoofdstuk: Implementeren door Kennismanagement: theorie en praktijk.

Dit Nederlandstalige hoofdstuk beschrijft een exploratie van het tweerichtingsverkeer tussen wetenschap en praktijk aan de hand van kennismanagementliteratuur. Theunissen, N. C. M., Friele, R. F., & Keijsers, J. F. E. M. (2003). Implementeren door Kennismanagement: theorie en praktijk. In J. Ravensbergen & R. D. Friele & J. F. E. M. Keijsers & M. Wensing & […]