Wetenschappelijke thema’s

Thema’s voor lezingen, masterclasses en onderzoeksprojecten

Senior onderzoeker: Dr. Nicolet C.M. Theunissen (zie Onderzoeks-CV)

 • Ethiek in praktijk via positief gedrag
  • Hoe ondersteun je mensen bij hun morele ontwikkeling?
  • Hoe kunnen organisaties hun integriteitsklimaat beïnvloeden?
  • Kernwoorden: Morele competenties, morele ontwikkeling, positief gedrag, deugden, zelfontplooiing, MooierMens.app
 • Publicaties: Lees meer
 • Zelfsturend leren voor onbekende (technologie)ontwikkelingen
  • Hoe bereid je je voor op een toekomst die niemand kan voorzien?
  • Hoe ondersteun je mensen zo dat zij zelf de regie nemen over leren en ontwikkelen?
  • Kernwoorden: Interactief Micro Leren, Technologie voor leren en evalueren, psychologie, zelfsturend leren, ubiquitous learning, e-learning.
  • Publicaties: Lees meer
 • Zelfmanagement van ziekte en gezondheid
  • Hoe ondersteun je patiënten bij het zelf de regie nemen over eigen ziekte en gezondheid?
  • Hoe kunnen zorgverleners daar op anticiperen?
  • Kernwoorden: Gezondheidspsychologie, Kwaliteit van leven, therapietrouw, zelfmanagement, eHealth, arts-patient communicatie.
  • Publicaties: Lees meer
 • Het ongrijpbare meetbaar maken
  • Zijn subjectieve meningen op objectieve wijze meetbaar te maken?
  • Geeft zelfevaluatie houvast bij de ontwikkeling?
  • Kernwoorden: Kwantitatieve en kwalitatieve analyses, vragenlijstontwikkeling, SPSS, methodologie.
  • Publicaties: diverse publicaties binnen de eerste twee thema’s, voorbeeld: Lees meer

Geïnteresseerd in een lezing, master class en onderzoeksproject op een van deze thema’s? Neem dan contact op voor informatie.

Contact