Wat is IML?

Interactief Micro Leren (IML): digitale didactiek voor gedragsverandering

Waarom IML?

Veel trainingsbedrijven en corporate HR-professionals zoeken online alternatieven ter vervanging of ter aanvulling van de live bijeenkomsten en trainingen. Echter, de meeste bestaande online concepten als e-learning en webinars besteden vooral aandacht aan kennisoverdracht. Dit is een te beperkt alternatief voor trainingen gericht op gedragsverandering, voor het oefenen van vaardigheden of competenties en persoonlijke ontwikkeling.

Future Life Research heeft e-changing ontwikkeld, een nieuwe digitale didactiek voor gedragsverandering, met bijpassende software. e-Changing maakt gedragsverandering, praktijkoefeningen en competentie gericht- en ervaringsleren mogelijk.

Standaard e-learning laat zien hoe het beter moet, onze e-changing stimuleert beter doen.

Wat is IML?

De voor e-changing ontwikkelde software noemen we Interactive Micro Learning (IML). Met IML krijgen deelnemers meer zicht op wat zij zelf kunnen doen voor gedragsverandering. Zij starten met een zelfevaluatie en kiezen na feedback aan welk gedrag zij willen werken. Daarvoor staan vele interactieve micro-modules met ontwikkelopdrachten klaar. Ook kan men kiezen voor een stappenplan; een aantal modules rond een thema. De webapp biedt als het ware een Netflix of Spotify voor gedragsverandering.

IML biedt online modules gericht op gedragsverandering, ontwikkelen van vaardigheden, competentie gestuurd leren, ervaringsleren, en persoonlijke ontwikkeling.

Zelf besluiten wat, hoe en wanneer je wilt leren? Zelf je eigen voornemens echt gaan uitvoeren? Zelf je gedrag veranderen? IML maakt dat mogelijk!

Met IML kan de lerende aan de slag waar en wanneer deze maar wil, mobiel of op de computer. Er kan gekozen worden voor korte modules of een uitgebreid stappenplan. Zelfevaluaties zorgen voor feedback en gericht leren. Met IML inside neemt de lerende de verantwoordelijkheid voor het eigen leren. IML is dan ook geschikt voor een leven lang leren en ontwikkelen.

Future Life Research heeft inmiddels de volgende IML toepassingen:

Meer weten? Een demo van de mogelijkheden? Boek je afspraak!

De voordelen van IML

Flexibel

 • Van beleid naar concrete acties.
 • Leren en ontwikkelen voor de praktijk, in de praktijk.
 • Flexibel altijd en overal beschikbaar (desktop en mobiel).
 • Opschaalbaar, zowel nationaal als internationaal.

Betrouwbaar

 • Veilige website met volledige privacy.
 • Digitale didactiek voor gedragsverandering
 • Evidence based door gedrags- en onderwijsexperts.
 • Geschikt voor evalueren van interventies!

Motiverend

 • Uitdagende kleine oefeningen.
 • Herkenbare voorbeelden uit de praktijk.
 • Altijd positief: van goed naar beter.
 • Voor praktisch- en theoretisch opgeleide medewerkers.

IML is geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) onder merkdepot-nummer: 1400239