Wat is IML?

Interactief Micro Leren (IML), een modern alternatief voor e-learning

Waarom IML?

Door de 1,5 meter Corona voorschriften is de capaciteit van veel cursussen en trainingen op locatie ernstig verkleind. Veel trainingsbedrijven en corporate HR-professionals zoeken daarom online alternatieven ter vervanging of ter aanvulling van de live bijeenkomsten. Echter, de meeste bestaande online concepten als e-learning en webinars besteden vooral aandacht aan kennisoverdracht. Dit is een te beperkt alternatief voor trainingen gericht op oefenen van vaardigheden of competenties en persoonlijke ontwikkeling.

Future Life Research heeft een nieuw online leerconcept ontwikkeld dat praktijkoefeningen, competentie gericht- en ervaringsleren mogelijk maakt: Interactive Micro Learning ofwel IML.

Wat is IML?

IML is een webapp met laagdrempelige, interactieve micro-leeroefeningen. Hiermee leert de deelnemer het eigen gedrag te veranderen en voornemens uit te voeren. IML biedt een spannende nieuwe manier van leren en ontwikkelen. Ontworpen door gedrags- en onderwijsexperts en leuk om te doen. Met makkelijke, inspirerende opdrachten die meteen in praktijk gebracht kunnen worden. IML biedt online modules gericht op oefenen van vaardigheden, competentie gestuurd leren, kennis via ervaringsleren, en persoonlijke ontwikkeling.

Zelf besluiten wat, hoe en wanneer je wilt leren? Zelf je eigen voornemens echt gaan uitvoeren? Zelf je gedrag veranderen? IML maakt dat mogelijk!

Met IML kan de lerende aan de slag waar en wanneer deze maar wil, mobiel of op de computer. Er kan gekozen worden voor korte modules of een uitgebreid stappenplan. Zelfevaluaties zorgen voor feedback en gericht leren. Met IML inside neemt de lerende de verantwoordelijkheid voor het eigen leren. IML is dan ook geschikt voor een leven lang leren en ontwikkelen.

Future Life Research heeft inmiddels de volgende IML toepassingen:

Meer weten? Neem contact met ons op voor een demo.

De voordelen van IML

Flexibel

 • Van beleid naar concrete acties.
 • Leren voor de praktijk, in de praktijk.
 • Flexibel altijd en overal beschikbaar (desktop en mobiel).
 • Opschaalbaar, zowel nationaal als internationaal.

Betrouwbaar

 • Veilige website met volledige privacy.
 • Moderne onderwijskundige werkvormen.
 • Evidence based door gedrags- en onderwijsexperts.
 • Kwantificeer het effect van interventies!

Motiverend

 • Uitdagende kleine oefeningen.
 • Herkenbare voorbeelden uit de praktijk.
 • Altijd positief: van goed naar beter.
 • Voor praktisch- en theoretisch opgeleide medewerkers.

IML is geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) onder merkdepot-nummer: 1400239