Verenigde Positieve Initiatieven

VPI: de onderzoekswebsite van Future Life Research

Over het initiatief

Verenigde Positieve Initiatieven (VPI, een not-for-profit initiatief van Future Life Research BV) is opgezet om door onderzoek bij te dragen aan Wereldwijde verdubbeling positief gedrag bereikt in 2030
Een stevige ambitie geïnspireerd door de Sustainable Development Goals. Deze doelen kunnen alleen gehaald worden als mensen er echt voor gaan en hun positief gedrag inzetten om dit voor elkaar te krijgen. Het motto is dan ook:

Doe mee aan onderzoek, VOOR DE WERELD en voor jezelf.

Wij zetten in op samenwerking: we maken ons sterk voor een soort VN van positief gedrag, vandaar de naam de Verenigde Positieve Initiatieven. Want hoe meer mensen zich aan deze ambitie verbinden, hoe beter. Gelukkig zijn er al veel initiatieven voor positief gedrag. Wij werken graag samen. Jij ook? Samen voor een betere wereld.

Over de website

Normaal gesproken worden sociaal wetenschappelijke vragenlijsten via standaard online vragenlijst software aangeboden. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van Interactief Micro leren is het mogelijk om deelnemers na het invullen van de vragenlijsten meteen van feedback te voorzien.

Over het meest recente onderzoek

In de periode februari-mei 2020 heeft op VPI het onderzoek ‘Positief in actie voor de SDG’s’ gelopen.
Het doel was om te onderzoeken of individueel algemeen positief gedrag verband houdt met de specifieke acties die individuen kunnen ondernemen om de Duurzame ontwikkelingsdoelen, ofwel Sustainable Development Goals (SDG’s) te ondersteunen. Om deze relaties in kaart te brengen werd de vragenlijst SDG-acties ontwikkeld. De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een kort artikel en voorgelegd aan de 46e conferentie van de Association of Moral Education.

Logo van Verenigde Positieve Initiatieven, de onderzoekswebsite van Future Life Research BV