Morele ontwikkeling en bedrijfsethiek

Dr. Nicolet Theunissen richt zich op leerinnovaties voor morele ontwikkeling. Zodat ook uw organisatie haar morele-klimaat kan verbeteren.

Reputatieschade? Liever voorkomen dan genezen!

In de waan van de dag kan morele slordigheid optreden. Door het stimuleren van de morele ontwikkeling worden werknemers weerbaarder bij integriteitsuitdagingen. Met een persoonlijk jaarabonnement op MooierMens.app worden werknemers intrinsiek gemotiveerd om ‘het goede te doen ook als niemand kijkt’. MooierMens.app is zakelijk in te zetten zowel voor individuen als voor organisaties. Zeer geschikt als aanvulling op compliance en ethiek trajecten.

Innovatieve oplossingen voor uitvoer van compliance beleid

De compliance officer of integriteitsmanager van nu kijkt verder dan straffen en reguleren. Wetenschappelijk onderzoek heeft immers laten zien dat straf een rol kan spelen bij het voorkomen van misdragingen, maar minder geschikt is voor bewustwording en het stimuleren van positief gedrag. De Commissie Halsema concludeerde in 2013 al dat “een goede structuur en goede regels niet altijd volstaan om slecht gedrag te voorkomen, maar dat goed gedrag wel redding kan brengen bij een slechte structuur en slechte regels.”

Goed gedrag kan gestimuleerd worden door positieve bevestiging en concrete opbouwende activiteiten. MooierMens.app doet precies dat, het biedt concrete innovatieve oplossingen waarmee compliance beleid wordt omgezet in praktijk. Door gebruik te maken van inzichten uit filosofie, psychologie en onderwijskunde is er een palet aan online-mogelijkheden ontwikkeld. Geschikt voor zowel praktisch- als theoretisch opgeleide medewerkers. De interactieve micro learning modules kunnen eventueel worden aangevuld met trainingen op locatie voor een Blended Learning aanpak. Hiermee wordt de morele ontwikkeling van medewerkers op een positieve manier gestimuleerd.

Maak gebruik van het innovatieve aanbod van praktische oefeningen. Stimuleer de morele ontwikkeling van uw medewerkers en maak van beleid praktijk.

 

Vraag een demo aan

 

Evaluatie van het morele klimaat in de organisatie

Uw bedrijf of organisatie is al jaren goed bezig. U heeft een visie waarbij ethisch handelen belangrijk is. Uw medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd om ethisch te handelen. U heeft duidelijke gedragsregels voor een positieve integere cultuur. Dan moet het morele klimaat in uw organisatie wel goed zijn. Toch?

Haast niemand kiest moedwillig voor onethisch en niet integer gedrag. En toch kan dat gedrag voorkomen, niet uit kwade wil maar door gebrek aan aandacht. Het resultaat: onbewust slecht gedrag, ook wel morele slordigheid genoemd. Gedrag dat uiteindelijk het morele klimaat in de organisatie kan bedreigen. Morele slordigheid kan worden tegen gegaan door de morele gevoeligheid te activeren. Dan wordt men zich bewust van ethische dilemma’s. Dan kiest men steeds het goede, ook als niemand kijkt. Bewustwording begint met een goede evaluatie van het morele klimaat in de organisatie. Dan weet iedereen weer welk positief gedrag wel of niet in praktijk wordt gebracht.

Laat uw morele klimaat evalueren op wetenschappelijk verantwoorde manier. Weet waar uw organisatie staat.

 

Contact

 

Onafhankelijk onderzoek naar effect van compliance interventies

Het kan zijn dat u interventies doet voor het verbeteren van het morele klimaat om zo de compliance te verbeteren. Dan wilt u natuurlijk weten wat hiervan de return-on-investment is. Of het de goede kant op gaat en of er echt verbeteringen optreden. Niet voor niks is een effectmeting naar ontwikkeling van integriteitsbewustzijn een van de normelementen van het Stimuleringskader Integere Organisatie. Een goede manier om effectmetingen te verrichten is werken volgens de regels van toegepast onderzoek. Dit is onderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden, waarbij gezocht wordt naar concrete oplossingen voor de praktijk.

MooierMens.app neemt de combinatie van wetenschap en praktijk serieus. We zijn dan ook pas tevreden als u niet alleen een goed en betrouwbaar beeld krijgt van de huidige situatie, maar ook snel de mogelijkheden ziet voor toekomstige verbeteringen. Ons onderzoek richt zich op de inzichten die in de huidige compliance fase nodig zijn. Doelgericht kortcyclisch onderzoek zorgt ervoor dat u snel ziet of u op de goede weg bent.

Kijk kritisch naar het nut van interventies voor een beter moreel klimaat. Laat toegepast onderzoek doen zodat u gericht en gefundeerd kunt bijsturen.

 

Contact

 

De expert

Foto: Mieke Gresnigt (2019) Portret van Nicolet C.M. Theunissen. (c) Future Life Research.
Foto: Mieke Gresnigt (2019)

Dr. Nicolet C.M. Theunissen is psycholoog en expert op het gebied van leerinnovaties voor morele ontwikkeling. Daarbij beperkt zij zich niet tot vraagstukken rond integriteit en morele moed. Ook deugden als zelfvertrouwen, empathie, passie en ambitie komen aan bod. Deugden zijn positieve persoonlijke kwaliteiten die samen een moreel kompas vormen: ze helpen het ‘goede’ te doen bij de grote en kleine morele dilemma’s in het leven. Door deugden te versterken stimuleert u het morele klimaat in uw bedrijf of organisatie.

Theunissen is initiator en eigenaar van MooierMens.app, een innovatieve website voor positief gedrag en integriteit. Ze is o.a. aangesloten bij de Association for Moral Education (AME). Haar vakmanschap, creativiteit, leiderschap, (zelf)kritisch vermogen en zakelijk inzicht, maken haar een inspirerend onderzoeksleider en spreker. U kunt haar benaderen voor:

  • Praktische oplossingen voor het uitvoeren van compliance beleid
  • Wetenschappelijke evaluatie van het morele klimaat in de organisatie
  • Onafhankelijk onderzoek naar effect van compliance interventies.
  • Ondersteuning bij morele ontwikkeling in bedrijfscontext

 

Contact