Leerbaas.app

Leerbaas.app steunt leerlingen bij het omgaan met veranderingen

Onze maatschappij blijft in hoog tempo veranderen. Dit vraagt om mensen die zich makkelijk aan kunnen passen en die hun hele leven lang nieuwe dingen leren en hun bijdrage leveren aan de maatschappij. Op school kan daarvoor de basis worden gelegd door leerlingen te leren na te denken over hun eigen gedrag en eigen leerproces. Dit noemt men ook wel metacognitie, metacognitieve vaardigheden, executieve functies, of 21ste-eeuwse vaardigheden. Competenties die daarvoor nodig zijn, zijn zelfsturend leren (ook wel zelfregulerend leren genoemd), samenwerkend leren, motivatie en zelfvertrouwen, creatief vermogen, sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap (zie ook de Wetenschappelijke achtergrond van Leerbaas.app).

Download de flyer

Steun voor scholieren

Door leerlingen inzicht te geven in wat ze nodig hebben om goed te presteren, nemen zij meer verantwoordelijkheid voor hun leerproces en kunnen ze zelf bepalen wat de beste strategie of aanpak is voor een leertaak. Scholen en huiswerkinstituten nemen het steeds vaker op zich om het fundament te leggen voor deze competenties. Daarmee groeit ook de behoefte aan instrumenten waarmee de ontwikkeling van metacognitieve competenties kan worden gemeten en begeleid. Ook het Nationaal Programma Onderwijs spreekt van deze competenties. Leerbaas.app richt zich op jongeren van 10 t/m 18 jaar en is geschikt voor gebruik op de basisschool (bovenbouw), voortgezet onderwijs en voor gebruik door huiswerk- en bijlesinstituten.

Wat is Leerbaas.app?

Leerbaas.app is een innovatieve webapp, voor het meten en ontwikkelen van metacognitieve competenties en burgerschapsvaardigheden. Te gebruiken op desktop, tablet en mobiel. Via een online didactiek genaamd Interactief Micro Leren (IML) krijgen leerlingen meer zicht op wat zij zelf kunnen doen voor hun eigen toekomst en hun bijdrage aan een betere wereld. Zij starten met wetenschappelijk ontwikkelde vragenlijsten rondom leren en burgerschap. Vervolgens kiezen ze na feedback en gesprek met de mentor aan welke competenties zij willen werken.
Mentoren kunnen hun leerlingen monitoren en begeleiden via een geïntegreerd dashboard. Dit gebruikersvriendelijk en prettig vormgegeven dashboard toont per leerling hoe deze scoort op de gemeten competenties, wat de competenties betekenen en hoe de competenties zich ontwikkelen over de tijd en ten opzichten van elkaar.

Zo werkt Leerbaas.app

Past binnen het Nationaal Onderwijs Programma. Meet, bespreek en ontwikkel metacognitieve vaardigheden.

Betrouwbaar

 • Veilige schoolscan met veel privacy.
 • Gemaakt door gedrags- en onderwijsexperts.
 • Wetenschappelijk gefundeerd.
 • Onafhankelijk onderzoek mogelijk.

Praktisch

 • Flexibel altijd en overal beschikbaar.
 • Op mobiel, tablet of computer.
 • Duidelijke feedback voor gesprek.
 • Voor praktisch- en theoretische opleiding.

Leuk!

 • Altijd positief: van goed naar beter.
 • Sluit aan bij de schoolpraktijk.
 • Voor meer zelfsturing bij het leren.
 • Voor een positievere, betere wereld.

Meer weten over wat Leerbaas.app voor uw school of huiswerkinstituut kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Contact


Leerbaas.app is geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) onder merkdepot-nummer: 1434121