Keep it complex (NL)

De ‘Keep it complex’ aanpak helpt professionals die verantwoordelijk zijn voor leer- en verandertrajecten in de praktijk. De ontwikkeling van individuen wordt beïnvloed door de context waarin ze opereren en leren. Dus waar begin je dan met je traject? Keep it complex helpt je de complexe omgeving in kaart te brengen en te beïnvloeden.

De Aanpak

Er wordt gestart met een inventarisatie van de huidige situatie: alle partijen in een organisatie die invloed kunnen hebben op het leren en ontwikkelen van de doelgroep worden in kaart gebracht. Vervolgens worden de gewenste resultaten gekoppeld aan deze inventarisatie en advies uitgebracht over welke interventieactiviteiten hier het best bij passen. Na de interventies wordt opnieuw een analyse gedaan resulterend in advies voor verbetering en bijstelling.

“De ontwikkeling van individuen wordt beïnvloed door de context waarin ze opereren en leren.”

De Keep it Complex methode maakt gebruik van het Ecology of Learning Framework (ELF), een leidraad voor multi-level interventies voor leren, gebaseerd op Social Ecological Theory (zie volgende paragraaf voor een toelichting). Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op voor informatie.

Contact

 

Ecology of Learning Framework (ELF)

Dit Raamwerk stelt dat het leren van individuen wordt beïnvloed door de context waarin zij werken en leren. Daarom moet bij de planning van leerinterventies bij voorkeur de hele ecologie van het leren worden aangepakt, met inbegrip van micro- (individuele), meso- (organisatorische) en macro- (maatschappelijke) niveaus. Deze benadering is eerder gebruikt en bouwt voort op de Social Ecological Theory (Bronfenbrenner, 1977; Suthers et al., 2010; Golden & Earp, 2012; Weiner, Lewis, Clauser, & Stitzenberg, 2012). ELF richt zich specifiek op doelpopulaties en interventies op verschillende niveaus, van de individuele leerling tot het nationale of zelfs internationale niveau. De bouwstenen voor ELF bestaan ​​uit vijf invloedsniveaus in combinatie met vier interventie-elementen. De vijf invloedsniveaus zijn: Micro: individu Meso-klein: groep, Meso-groot: organisatie, Macro-klein: verzameling van organisaties en Macro-groot: land of verzameling van landen. De vier interventie-elementen zijn: doelgroepen, kenmerken, interventieactiviteiten en resultaten).

Achtergrondliteratuur

Theunissen, N. C. M., Bloeme, D. B. A., Corbalan, G., & van de Plas, A. (submitted). Ecology of Learning Framework (ELF): guidance for multi-level interventions for learning using Social Ecological Theory.
Corbalan, G., Theunissen, N. C. M., & Paradies, G. (2014). Quickscan multimediale leermiddelen: leerKRACHT-scholen met de ambitie “Multimediale leermiddelen.” (Report No. TNO 2014R10389). Soesterberg, The Netherlands.
Theunissen, N. C. M., & Stubbé, H. E. (2015). Ecology of Learning Framework (ELF): plannen en evalueren van leerinterventies. In Onderwijs Research Dagen (ORD) (p. 4).

Het idee Keep it complex is ingediend bij het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (BBie) onder i-DEPOT nummer: 066607/FLRID-10003