Overzichtsartikel: Modellen en theorieën in studies over opvoeding en begeleiding van kinderen over lichamelijke gezondheid

Het doel van dit overzichtsartikel is een uitgebreid beeld te krijgen van de theorieën en modellen waarnaar wordt verwezen in studies over opvoeding en begeleiding van kinderen op het gebied van lichamelijke gezondheid. De resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan de verfijning van de theoretische onderbouwing van opvoeding en begeleiding van kinderen op het gebied van lichamelijke gezondheid.

Theunissen, N.C.M., Tates, K. (2004). Models and theories in studies on educating and counseling children about physical health: a systematic review. Patient Education and Counseling, 55(3), 316-330.

PDF | journal link

Samenvatting

Het doel van dit overzicht is een uitgebreid beeld te krijgen van de theorieën en modellen waarnaar wordt verwezen in studies over opvoeding en begeleiding van kinderen op het gebied van lichamelijke gezondheid. Met behulp van PubMed Medline en Silverplatter Webspirs Psycinfo werd een computeronderzoek uitgevoerd. Originele studies, reviews en theoretische artikelen gepubliceerd tussen 1992-2003 werden opgenomen.

De review presenteert de resultaten van de 35 studies waarin de meerderheid van de proefpersonen tussen 0 en 12 jaar oud was. Er wordt een classificatiesysteem voorgesteld waarmee de modellen kunnen worden gegroepeerd, en het onderlinge verband tussen deze classificatie en de kenmerken van de onderzochte studies wordt onderzocht. De classificatie kan fungeren als een inleidende gids en helpen bij het selecteren van geschikte theorieën en modellen bij het vaststellen van toekomstige onderzoeksagenda’s. De resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan de verfijning van de theoretische onderbouwing van opvoeding en begeleiding van kinderen op het gebied van lichamelijke gezondheid.

Keywords

Gezondheid, Onderwijs, Counseling, Kinderen, Theorie, Modellen, Review,

Topic: Health Psychology
Code: N1684