Organisaties voor de toekomst

Zelfsturende werknemers zijn een aanwinst voor iedere organisatie. Zij zijn namelijk in staat zich aan te passen en bij te dragen aan een steeds veranderende (werk)omgeving. De organisatie kan de werknemer steunen door Richting, Ruimte en Ruggensteun te bieden.

Organisatie voor de toekomst

Om als organisatie betekenis te hebben in de toekomst zijn werknemers met aanpassingsvermogen van belang. Zelfsturende werknemers zijn flexibel en initiatiefrijker, ze zijn in staat zich aan te passen aan de snel veranderende maatschappij. Dus ook aan hun werkomgeving. Deze zelfstandige aanpak om te blijven ontwikkelen wordt ook wel ‘Zelfsturend leren’ genoemd.

Als je doet aan ‘Zelfsturend leren’ dan kies je zelf hoe je beter wilt worden in je werk. Je bedenkt wat je wilt ontwikkelen en maakt een plan. Je leert samen met anderen. Je denk na over je werk en over je eigen manier van leren. Je wilt je graag ontwikkelen en weet ook dat je het kunt. Zelfsturend leren leert beter!

Doordat de werknemer zelf de regie neemt over het leerproces, ontstaat een duurzame leerhouding waar de werknemer het hele leven profijt van heeft. Hierover schreven we al eens een blog. Zelfsturende werknemers zullen op zoek gaan naar manieren om zich te ontwikkelen en zich te verbeteren in hun werk. Ze leggen makkelijker een link naar de praktijk en wisselen onderling hun kennis uit. Daarmee dragen ze ook bij aan innovaties en vernieuwing op de werkvloer. Het is duidelijk: zowel de organisatie als de werknemer zelf heeft baat bij zelfsturing.

Steun de werknemer

Een organisatie kan ‘Richting’, ‘Ruimte’ en ‘Ruggensteun bieden om het zelfsturend leren van werknemers te stimuleren. Als jouw organisatie ‘Richting, Ruimte, Ruggensteun’ geeft dan is duidelijk hoe je werk zich gaat ontwikkelen. Je mag op jouw manier beter worden in je werk en je krijgt daarbij steun. Je organisatie stimuleert jouw ontwikkeling!

Organisaties die Richting, Ruimte en Ruggensteun bieden zullen merken dat de relatie tussen organisatie en werknemer positief wordt beïnvloed. Dat uit zich in een organisatie waarbij ontwikkelen en leren centraal staat. Een organisatie die zich, via de werknemers, makkelijk aan kan passen en bijdragen aan de veranderende maatschappij.

Richting

Als jouw organisatie ‘Richting’ geeft dan is duidelijk hoe je werk zich gaat ontwikkelen. Je weet wat je gaat doen en wat dat voor jouw ontwikkeling betekent. Je organisatie wijst de weg!
Een organisatie biedt ‘Richting’ aan werknemers door open te zijn en duidelijkheid te geven over de missie en toekomstvisie. Als de werknemer weet welke richting de organisatie op wil, dan kan deze ook in die richting ontwikkelen. De missie en visie zijn namelijk leidend voor het opstellen van leer- en ontwikkeldoelen.

Ruimte

Als jouw organisatie ‘Ruimte’ geeft dan krijg je de kans om op jouw manier beter te worden in je werk. Je bepaalt zelf of je hulp wilt. Jouw organisatie laat je uitproberen!
Werknemers moeten de ruimte hebben zich te ontwikkelen. Een organisatie kan dat bieden in de vorm van voldoende tijd, gelegenheid en de mogelijkheid om altijd en overal te werken .

Ruggensteun

Als jouw organisatie ‘Ruggensteun’ geeft dan krijg je hulp bij het beter worden in je werk. De organisatie moedigt je aan en laat je zien dat je je kunt ontwikkelen. Je organisatie steunt je!
Door de ontwikkeling van de werknemer als waardevol te beschouwen en erop te vertrouwen dat de werknemer de regie neemt over het eigen leerproces, biedt een organisatie steun aan zelfsturende werknemers.

Zelfsturende werknemers met MooierMens.app

MooierMens.app ondersteunt het ontwikkelen van ‘Zelfsturend leren’ bij werknemers Met het invullen van de vragenlijst ‘Zelfsturend leren op je werk’ denken werknemers na over hun eigen ontwikkelproces van de afgelopen week.

Ook de mate waarin de organisatie ondersteunt bij het ontwikkelproces is te meten. Met de vragenlijst ‘Richting, Ruimte, Ruggensteun op je werk’ beantwoorden werknemers vragen over hoe zij de steun vanuit de organisatie ervaren. Met deze informatie kunnen leidinggevenden of coaches zien waar het beter kan. Want zelfsturende werknemers werken graag bij een organisatie die zelfsturing stimuleert.
De resultaten van de vragenlijsten zijn inzichtelijk en begrijpbaar, en kunnen gebruikt worden als leidraad tijdens ontwikkelgesprekken.

Kennismaken met MooierMens.app

Maak nu gratis kennis met MooierMens.app en word proeflid. Met de vernieuwde module ‘Kennismaken’ ontdek je hoe MooierMens.app werkt. Naast de kennismakingsmodule heb je ook tijdelijk toegang tot de vragenlijst ‘Zelfsturend leren op je werk’. Meld je aan als proeflid.