Ontwikkeling van een kwaliteit-van-leven vragenlijst voor 1-5-jarige kinderen

Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van een vragenlijst voor het meten van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij 1-5-jarige kinderen. Deze studie toont aan dat de TAPQOL een goed instrument kan zijn om kwaliteit van leven te meten bij kleuters, maar er is meer onderzoek nodig om de psychometrische prestaties van de TAPQOL in verschillende klinische populaties te evalueren.

Fekkes, M., Theunissen, N.C.M., Brugman, E., Veen, S., Verrips, E.G.H., Koopman, H.M., Vogels, T., Wit, J.M., & Verloove-Vanhorick, S.P. (2000). Development and psychometric evaluation of the TAPQOL: A health-related quality of life instrument for 1-5-year-old children. Quality of Life Research, 9(8), 961-972.

PDF
journal link (Impact Factor 2010: 1.958)

Samenvatting

De 46-items tellende TNO-AZL Pre-school children Quality of Life (TAPQOL) vragenlijst werd ontwikkeld om te voorzien in de behoefte aan een betrouwbaar en valide instrument voor het meten van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL) bij kleuters. HRQoL werd gedefinieerd als de gezondheidstoestand in 13 domeinen plus de emotionele reacties op problemen in de gezondheidstoestand. De TAPQOL moet door de ouders worden ingevuld. Het doel van deze studie was de psychometrische prestaties van de TAPQOL te evalueren.

Een steekproef van 121 ouders van premature kinderen vulde de TAPQOL-vragenlijst in (respons 88%), evenals 362 ouders van kinderen uit de open populatie (respons 60%). Op basis van Cronbach’s alpha, item-rest correlatie en principale component analyse werden de TAPQOL-schalen geconstrueerd op basis van de gegevens van de steekproef van premature kinderen.
De psychometrische prestaties van deze schalen werden geëvalueerd voor zowel de steekproef van prematuren als de open populatie. Cronbach’s alpha varieerde van .66-.88 voor de prematuren en van .26-.84 voor de open populatie. De unidimensionaliteit van de afzonderlijke schalen werd bevestigd door principale componentenanalyse voor zowel de prematuren als de open populatie. De correlatiecoëfficiënten van Pearson tussen de schalen waren gemiddeld laag. T-test analyses toonden aan dat zeer premature kinderen en kinderen met chronische ziekten lagere scores hadden op de TAPQOL schalen dan gezonde kinderen, wat duidt op een slechtere kwaliteit van leven. Deze studie laat zien dat de TAPQOL een goed instrument kan zijn om HRQoL te meten bij kleuters, maar er is meer onderzoek nodig om de psychometrische prestaties van de TAPQOL in verschillende klinische populaties te evalueren.

Keywords

gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, kleuters, vroeggeboorte, instrumenten voor kwaliteit van leven, vragenlijst, vragenlijstontwikkeling

Topic: Health Psychology
Code: N0851