Onderzoeksresultaten ‘Positief in actie voor de SDG’s’

De afgelopen maanden stonden bij Future Life Research in het teken van het onderzoek ‘Positief in actie voor de SDG’s’. Inmiddels is het onderzoek afgerond en zijn de resultaten bekend.

Waarmee het begon

In 2015 stelden de Verenigde Naties 17 doelen op voor een betere wereld. Deze doelen, de Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, gaan over grote problemen zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. De doelen zijn een oproep aan iedereen mee te helpen om de wereld een betere plek te maken. Toch blijkt dat in de praktijk niet altijd even eenvoudig. Bij Future Life Research hebben we daarom wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de relatie tussen positief gedrag en de 17 SDG’s.

Het onderzoek

Er is nog maar vrij weinig bekend over het SDG-gedrag van individuen en Future Life Research wilde hier graag verandering inbrengen. Het is namelijk niet alleen de verantwoordelijkheid van overheidsinstanties en organisaties om de SDG’s te bewerkstelligen maar van ons allemaal! Samen werken we aan een betere wereld! Door het SDG-gedrag van individuen onder de loep te nemen, en hier kritisch naar te kijken kwamen we erachter hoe we op een zo eenvoudige mogelijk manier mensen kunnen stimuleren om een betere wereld te werken.
Het onderzoek bestond uit vragenlijsten over positief gedrag en SDG-gerelateerde acties. 197 mensen droegen bij aan het onderzoek door het invullen van de vragenlijsten. Meer weten over hoe het onderzoek tot stand is gekomen? Lees het in de blog voor het Tijdschrift Positieve Psychologie.

Het resultaat

Door het onderzoek zijn de onderzoekers van Future Life Research erachter gekomen dat er inderdaad een relatie is tussen positief gedrag en SDG-acties van individuen. Daarnaast hebben de onderzoekers de SDG-acties van individuen zorgvuldig bekeken, en zijn deze gegroepeerd in acht SDG-actiethema’s.
Het onderzoek en de resultaten werd samengevat in een kort wetenschappelijk artikel voor presentatie tijdens de 46e conferentie van de Association of Moral Education. De titel: Exploring the relationship between individual Sustainable
Development Goals actions and positive behaviour
.

De toepassing

Door actief aan de slag te gaan met de SDG-actiethema’s is een betere wereld misschien wel dichterbij dan we denken! Vooral als we daar positief gedrag voor gebruiken. Dit is precies waar MooierMens.app om de hoek komt kijken! MooierMens.app is een innovatieve website voor persoonlijke groei. Voor iedereen die aan zijn of haar positieve gedrag wil werken. Dat doe je met leuke en praktische opdrachten, zodat je het geleerde gelijk in de praktijk kunt brengen. De resultaten van het onderzoek zijn in MooierMens.app verwerkt in de vragenlijst Betere wereld en meerdere modules.
Hoe gaaf zou het zijn als we de SDG’s kunnen behalen door met positief gedrag voor een betere wereld! Dit is waar MooierMens.app zich hard voor wil maken. Want je inzetten voor de SDG’s kan al met kleine acties.