Nieuwe medewerker: DirkJan Thiescheffer

Sinds 1 oktober is DirkJan Thiescheffer in dienst bij Future Life Research. Hoog tijd om even kennis te maken.

Even voorstellen!

Mijn naam is DirkJan Thiescheffer, en ik werk sinds een paar maanden bij Future Life Research. Mijn hoofdtaak bestaat uit klanten adviseren en hen ondersteunen bij de aanschaf van de Leerbaas.app.

Nicolet, eigenaar van Future Life Research, kende ik al door onze wederzijdse passie voor muziek. Tijdens een jamsessie, zo’n vier jaar geleden, leerden we elkaar kennen. Een tijdlang vormden wij samen het zang-piano duo Sound of Balance. Nu speel ik in de Herman Broodband Huize Ria.
Een paar maanden geleden kwam ik Nicolet weer tegen en raakten we aan de praat over Leerbaas.app. Ik ben jarenlang werkzaam geweest als docent en ben nog steeds erg geïnteresseerd in het onderwijs. Het concept van Leerbaas.app sprak mij dan ook erg aan. Ik vroeg me hardop af of de openstaande vacature Advies & Verkoop iets voor mij zou zijn, en zo geschiedde. Al kort na het gesprek kon ik mij medewerker noemen van Future Life Research.

Trots op mijn werk

En daar ben ik maar wat trots op! Het is misschien een vreemde manier om jezelf voor te stellen met ‘ik ben trots om werknemer bij Future Life Research te zijn’, maar dat ben ik wel.

Waarom trots? Ik ben vanaf 1996 werkzaam geweest in het onderwijs als docent consumptieve technieken in het VMBO en MBO. Ik was onder andere praktijkexamen-coördinator en mentor. Dat heb ik met overtuiging en inzet gedaan. En met liefde voor mijn vak.

In het onderwijs waren er in deze periode veel veranderingen: het accent verschoof meer en meer naar de cognitieve vaardigheden en minder naar de creatieve vaardigheden. Creatieve vakken, CKV, buitenschoolse activiteiten, aandacht voor leren leren en de ontwikkeling van de leerling verdwenen of werden ‘afgeslankt’. En juist dat was wat ik begon te missen. En daarin bleek ik niet de enige. Ook uit het bedrijfsleven klonken stemmen dat het onderwijs geen of te weinig leerlingen leverde met probleemoplossend vermogen.

Ook nu zijn er in het onderwijs weer veel veranderingen gaande. Sinds een paar jaar besteden scholen aandacht aan burgerschap, de inhoud daarvan was niet altijd duidelijk. Vorig jaar is daar verandering in gebracht door de wettelijke opdracht burgerschap aan te scherpen. Ook kom er steeds meer focus te liggen op de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden, zoals samenwerken, probleemoplossend denken en reflectie.

Door corona hebben veel leerlingen leerachterstanden opgelopen. En dat is niet alleen op het gebied van cognitieve vakken. Vooral de sociaal-emotionele ontwikkeling en metacognitieve vaardigheden hebben een achterstand opgelopen. Eind december hebben we daar al een blog over geschreven.
Om te zeggen dat ik ben blij met deze ontwikkeling zou ongepast zijn, maar het geeft wel aan dat de terugkeer van deze vaardigheden van belang zijn in onze snel veranderende maatschappij. En daar zit dan ook mijn trots. Met mijn werk bij Future Life Research draag ik bij aan het stimuleren, meten en ontwikkelen van deze vaardigheden die zo hard nodig zijn in de toekomst van de leerlingen.

De vraag rijst wat moeten we onze leerlingen meegeven om te kunnen functioneren in een sterk veranderende maatschappij? Leren is niet alleen iets dat je op school doet. Het vergaren van kennis doe je je hele leven lang. Je aan kunnen passen, nieuwe dingen leren, samenwerken, probleemoplossend denken: het komt allemaal van pas. Of je nu in de horeca werkt, als timmerman of voor de klas staat. Of je nu in loondienst bent of werkt als zelfstandig ondernemer of freelancer. Het komt altijd weer van pas!

Dus ben je geïnteresseerd in één van onze diensten. Neem dan contact met mij op.