Manipulatie van de interactie tussen patiënt en zorgverlener: bespreken van ziektebeelden of actieplannen betreffende therapietrouw

Het doel van deze studie is na te gaan of ideeën en actieplannen met betrekking tot hypertensie veranderen als gevolg van het bespreken ervan door huisartsen tijdens het consult, en of deze veranderde ideeën en actieplannen van invloed zijn op de therapietrouw.

Theunissen, N.C.M., De-Ridder, D.T.D, Bensing, J.M., Rutten, G.E.H.M. (2003). Manipulation of patient-provider interaction: discussing illness representations or action plans concerning adherence.Patient Education and Counseling, 51(3), 239-245.

PDF | journal link

Samenvatting

Volgens het Self-Regulatory Model of Illness van Leventhal hebben patiënten ideeën en actieplannen met betrekking tot het beheer van hun ziekte. Het doel van deze studie is te onderzoeken of ideeën en actieplannen met betrekking tot hypertensie veranderen als gevolg van het bespreken ervan door de huisarts tijdens een consultatie, en of deze veranderde ideeën en actieplannen de therapietrouw beïnvloeden.

De studie gebruikte een experimenteel design, met drie condities: (0) care-as-usual consult; (1) bespreken van ideeën van patiënten over hun aandoening; en (2) bespreken van actieplannen van patiënten. Tien huisartsen in opleiding voerden care-as-usual consulten uit, werden vervolgens toegewezen aan een training in conditie 1 of 2, en voerden de getrainde gesprekken uit. Honderd-acht patiënten met hypertensie werden achtereenvolgens toegewezen aan de condities, en vulden vragenlijsten in een week voor, onmiddellijk na het consult, en een maand later.

De training resulteerde in twee nieuwe, haalbare en verschillende soorten gesprekken die de ideeën en actieplannen van de patiënt konden beïnvloeden. Geconcludeerd wordt dat de studie huisartsen een instrument aanreikte om ziektebeelden en actieplannen van patiënten met hypertensie te bespreken. Implicaties voor het beheer van hypertensie therapietrouw in de eerstelijnszorg worden besproken.

Keywords

therapietrouw, hypertensie, zelfregulatietheorie, interventie, patiënt-arts interactie, ziektebeelden

Onderwerp: Gezondheidspsychologie
Code: N1387