Leerbaas.app kan oplossing bieden voor bijles

Afgelopen dinsdag 4 januari stond Dr. Nicolet met Leerbaas.app in de Stentor. Daarin kaartte ze het bijzonder hoge aantal leerlingen aan dat bijles of huiswerkbegeleiding krijgt. Leerbaas.app kan een oplossing bieden voor dit probleem.

Steeds meer bijles

In het artikel, dat op 28 december j.l. al online te lezen was, zet Dr. Nicolet vraagtekens bij de hoeveelheid leerlingen die bijles of huiswerkbegeleiding krijgen. Het kan bijna niet zo zijn dat als 25% van de leerlingen bijles krijgt, het een probleem betreft dat niet opgelost kan worden door de school.

Het is gewoon onwaarschijnlijk dat zoveel kinderen een probleem hebben dat de school niet kan oplossen.

Volgens de in het artikel eveneens geïnterviewde onderwijskundige Marie-Christine Opdenakker, gaan scholen ervan uit dat leerlingen vanzelf zelfstandig kunnen leren, maar dat is niet zo. Daar kunnen zij best ondersteuning bij gebruiken.

Leerbaas.app biedt die ondersteuning in de vorm van vragenlijsten. Leerlingen hebben vaak de vaardigheden om te leren wel maar zijn zich er niet van bewust. En zetten ze daarom niet in. Door het beantwoorden van stellingen gaan zij nadenken over hun eigen leerproces. Ook zijn er vragenlijsten op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap.

Een deel van de leerlingen zal hier baat bij hebben en geen bijles of huiswerkbegeleiding meer nodig hebben. Bovendien kan de innovatieve webapp ook nog eens helpen bij het wegwerken van de leerachterstanden door corona.

Lees het hele artikel in de Stentor: App van Nicolet Theunissen maakt bijles (voor een deel) overbodig