Kwaliteit van het leven bij te vroeg geboren kinderen in de voorschoolse leeftijd

Dit artikel beschrijft de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van te vroeg geboren kinderen. We vonden verschillen tussen de neonatoloog en de ouder in de perceptie van de situatie van het kind, wat klinische gevolgen kan hebben.

Theunissen, N.C.M., Veen, S., Fekkes, M., Koopman, H.M., Zwinderman, A.H., Brugman, E., & Wit, J.M. (2001). Quality of life in preschool children born preterm. Developmental Medicine and Child Neurology, 43, 460-465. https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2001.tb00743.x

PDF | Journal link

Samenvatting

Doelstelling: De relatie van een vroeggeboorte met Gezondheidsgerelateerde Kwaliteit van Leven (HRQoL) werd onderzocht voor kinderen van 1-4 jaar.
Steekproef: Drie zwangerschapsleeftijdsgroepen werden geselecteerd, < 32 weken (n=65) , 32-37 weken (n=41), >37 weken (n=54), en een referentiegroep uit de open populatie (n=50).
Ontwerp: Hoofdinstrument was de TAPQOL vragenlijst, die door de ouders werd ingevuld. Andere uitkomstmaten verkregen van ouders of neonatologen werden daarnaast onderzocht.
Belangrijkste resultaten: Kinderen geboren <32 weken hadden een significant lagere HRQoL dan de referentiegroep in de schalen voor longen, maag, eetstoornissen, motorisch functioneren, communicatie en angst. Ouderlijke gevoelens ten opzichte van het kind waren gerelateerd aan de HRQoL van het kind. We vonden verschillen tussen de neonatoloog en de ouder in perceptie van de situatie van het kind, wat klinische gevolgen kan hebben.
Conclusie: Neonatale intensieve zorg na de geboorte heeft HRQoL implicaties voor alle kinderen, in het bijzonder bij kinderen geboren <32 weken zwangerschapsduur.

Keywords

gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, gezondheidsstatus, vroeggeboorte, kleuters, zuigelingen, zuigelingen met (zeer) laag geboortegewicht,

Topic: Gezondheidspsychologie
Code: N0850