Kom maar op, 2021!

Het motto van Future Life Research (FLR) – Innovaties voor het onbekende – kreeg een hele nieuwe betekenis in dit heftige Corona jaar. Over onbekende toekomst gesproken!

Dat is dus precies waar we voor zijn: mensen en organisaties de tools in handen geven om zich voor te bereiden op het onbekende. Dat doet het team van FLR door oplossingen te vinden voor nog onbekende problemen via zelfsturing en gedragsverandering. Het onbekende probleem kwam maart 2020 ons land binnen: het Coronavirus (COVID-19).

Corona heeft natuurlijk ook invloed gehad op ons werk dit jaar. Hoewel we achtereenvolgens een flex kantoor en daarna een vast kantoor hebben betrokken, konden we daar alleen tussen de lockdowns door werken. Dus we gingen gewoon door met videobellen, zoals we dat de afgelopen jaren al gewend waren.

Wat we hebben voor 2021

IML inside

FLR heeft Interactive Micro Learning (IML) ontwikkeld. Alle webapps met ‘IML inside’ zijn gericht op het oefenen van vaardigheden, voor competentiegestuurd leren, voor kennisontwikkeling via ervaringsleren, en voor persoonlijke ontwikkeling. Met elke webapp van FLR leer je je eigen gedrag te veranderen om zo je voornemens wèl uit te voeren.

De IML-webapps tot dusver

 • MooierMens.app voor positief gedrag gericht op de duurzame ontwikkelingsdoelen ofwel Sustainable Development Goals (SDG’s), integriteit en persoonlijk leiderschap. MooierMens.app zorgt voor bewustwording bij medewerkers en stimuleert hen tot het vertalen van SDG’s- en integriteitsbeleid naar de praktijk.
 • Velco Online Academy voor BHV-training 365 dagen per jaar. Het is een maatwerktoepassing van IML die speciaal bedoeld is voor Bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Hiermee kunnen BHV’ers zelfs in Corona tijden trainen. Zo staan ze het hele jaar door paraat voor crisis of calamiteit.
 • Verenigde Positieve Initiatieven, de onderzoekswebsite die deelnemers als bonus persoonlijke feedback geeft. In het afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan naar de relatie tussen de SDG’s en positief gedrag.
 • Voor alle IML platforms samen ontwikkelden we de afgelopen jaren maar liefst 168 modules met makkelijke, inspirerende opdrachten die je meteen in praktijk kunt brengen. En zeker 50 van deze modules kunnen met gedrag of competentie naar keuze gedaan worden. De combinatie van gekozen concreet gedrag en variatie in oefeningen biedt meer dan 3600 manieren om onbeperkt aan je eigen toekomst te werken.

En wat hebben we hard gewerkt dit jaar!

 • Met stagiaire Paulina startten we onderzoek naar de relatie tussen de Sustainable Development Goals en Positief gedrag. Om vervolgens de inzichten uit het onderzoek meteen te implementeren in MooierMens.app en uit te dragen via congres en conferentie.
 • Er werd in toenemende mate door diverse media een beroep gedaan op mijn kennis als psycholoog en ik begon tips te geven onder het motto: het Coronavirus kun je niet veranderen, wel de manier waarop je daar mee omgaat. Pro deo uiteraard, mijn manier om iets te doen voor de maatschappij in deze moeilijke tijden.
 • Het ambitieniveau van webapp Velco Online Academy werd flink opgeschroefd. Het Velco oefencentrum sloot noodgedwongen en moest daarna verder met uitgedunde capaciteit door de 1,5 meter maatregelen. Velco en FLR hebben samen knetterhard gewerkt om een platform neer te zetten dat echt BHV’ers helpt om 365 dagen per jaar paraat te staan. En of dat gelukt is!
 • Dit najaar voerden we veel gesprekken met organisaties die geïnteresseerd zijn in online trainen voor duurzame ontwikkelingsdoelen, integriteit en/of persoonlijk leiderschap. Lees vooral meer over de zakelijke mogelijkheden van MooierMens.app als jij van zo’n organisatie bent.
 • Als klap op de vuurpijl zocht TNO een technische opvolger voor de i-SELF (internettool for Self Evaluation and Learner Feedback), het platform waarbij ik zelf aan de wieg stond in mijn TNO-tijd. Niet onverwacht bleek IML met wat technische aanpassingen geschikt om de vragenlijsten uit de i-SELF een plek te geven. Scholen gebruiken de tool bij het meten van 21ste eeuwse vaardigheden als zelfsturend leren en creatief vermogen. Speciaal voor hen gaat FLR de nieuwe website Leerbaas.app lanceren begin 2021. We zijn al begonnen met bouwen.

Nieuwe ontwikkelingen

Er staat weer het nodige in de steigers voor 2021 dus we hoeven ons volgend jaar niet te vervelen:

 • Leerbaas.app, zelfevaluaties voor een leven lang leren, gericht op jongeren (10-17 jaar). Met daarin de door TNO ontwikkelde i-SELF vragenlijsten Zelfsturen leren, Creatief vermogen, Richting-Ruimte-Ruggensteun en de door FLR eerder ontwikkelde instrumenten.
 • Velco Online Academy is in de afrondingsfase. Nog een paar modules en details en de webapp is helemaal geoptimaliseerd voor het nieuwe intensieve gebruik door de klanten van Velco.
 • United Positive Initiatives, de vertaling van onderzoekswebsite Verenigde Positieve Initiatieven. In samenwerking met Bert Meeuwsen wordt de site gereed gemaakt voor onderzoek naar de invloed van cultuur en levensbeschouwing op positief gedrag.
 • BetterYourself.app, de vertaling van MooierMens.app voor een internationale doelgroep om zo de missie “Wereldwijde verdubbeling van positief gedrag bereikt in 2030” dichterbij te brengen. In samenwerking met Sverre Prins.

Vol vertrouwen de toekomst tegemoet

Als ik nu kijk naar wat hierboven allemaal staat dan kan ik niet anders dan dankbaar zijn voor alles wat tot dusver is neergezet. En trots op ons team van gedreven professionals, dat toch maar in deze woelige tijden het hoofd koel heeft gehouden. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst!

Namens FLR dank ik iedereen hartelijk voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar. Zalig kerstfeest en een gezond en gelukkig 2021!