Je organisatie in actie voor de SDG’s

Iedereen kan bijdragen aan een betere wereld. Opleidingsinstituten, bedrijven en andere organisaties spelen daarbij een belangrijke rol. Bijvoorbeeld door hun studenten of medewerkers te stimuleren meer te doen voor duurzaamheid en gelijkheid. Lees hoe MooierMens.app ook jouw mensen activeert zich in te zetten voor de SDG’s.

Een betere wereld met MooierMens.app

Hoe mooi zou het zijn? Een wereld waar eerlijke handel centraal staat, waar vrouwen en mannen evenveel verdienen, waar iedereen gelijke kansen heeft ongeacht afkomst, religie of gender, en waar rekening wordt gehouden met de natuur en het klimaat… Daar kan iedereen zijn steentje aan bijdragen door positief gedrag in te zetten. En laat dat nu net de missie zijn van MooierMens.app: ‘Wereldwijde verdubbeling van positief gedrag bereikt in 2030’.
Onze missie is geïnspireerd door SDG’s, voluit de Sustainable Development Goals, de 17 doelen voor een betere wereld. Deze gaan over onderwerpen als gelijkheid, vrede, onderwijs, duurzame ontwikkeling en het klimaat. Deze doelen zouden in 2030 bereikt moeten zijn. Het lijkt simpel, maar in de praktijk blijkt het niet zo eenvoudig te zijn om in actie te komen voor de SDG’s. Want waar begin je?
MooierMens.app heeft dat makkelijker gemaakt. Na wetenschappelijk onderzoek zijn de 17 SDG’s gegroepeerd in acht SDG-actiethema’s. Elk SDG-actiethema heeft zijn eigen praktische hoofddoel, en zo kun je op een makkelijk aan de slag. Lees meer over het belang van de SDG’s in onze blog ‘Een betere wereld begint bij jezelf.’

Je organisatie in actie voor de SDG’s

Organisaties spelen een belangrijke rol in het streven naar een betere wereld. Zij hebben met hun acties een groter bereik dan één enkele burger. En dat hoeven niet eens hele grote acties te zijn, hier een paar voorbeelden:

  • Geef medewerkers en studenten gelijke kansen ongeacht geslacht, achtergrond of geloofsovertuiging. Iedereen kan een nuttige bijdrage leveren.
  • Vorm het kantoordak om in een groen dak, of plant bomen in de tuin van het kantoor. Goed voor de biodiversiteit!
  • Doe zaken met organisaties die gaan voor eerlijke handel. Die koffiebonen bijvoorbeeld, zijn ze fair-trade?
  • Gebruik duurzame materialen. Goedkoop is duurkoop, misschien niet voor eigen portemonnee maar wel voor die van anderen en die van het klimaat.

Klinkt goed toch? Maar wie zijn de mensen die het besluit nemen om deze activiteiten op te zetten? Welke mensen vechten voor duurzame veranderingen binnen jouw organisatie? Dat gaat niet vanzelf. Een organisatie is zo goed bezig als de mensen die daar deel van uit maken. Dat is waar MooierMens.app kan bijspringen. Aan de hand van leuke opdrachten worden deelnemers intrinsiek gemotiveerd om ‘het goede’ te doen, ook als niemand kijkt. Zo wordt beleid omgezet in concrete acties. MooierMens.app activeert medewerkers en studenten zich in te zetten voor de SDG’s!

Onze zakelijke programma’s

MooierMens.app stimuleert mensen en organisaties om in actie te komen voor een betere wereld. Speciaal voor organisaties hebben wij vier zakelijke programma’s. Een daarvan, het programma ‘Positief in actie voor de SDG’s’, geeft studenten of medewerkers houvast bij het maken van de juiste keuzes. Aan de hand van de vragenlijsten Betere wereld en Positief gedrag evalueren de deelnemers wat ze in de afgelopen week al gedaan hebben. Dat geeft een duidelijk beeld van wat ze doen en wat nog beter kan voor een betere wereld. Met verschillende trainingsmodules en stappenplannen kunnen ze daarna hun voornemens in de praktijk brengen. Bijvoorbeeld met de SDG-challenge, waar je elke dag in actie komt voor een ander SDG-actiethema.
Ben je benieuwd wat MooierMens.app voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij laten het je graag zien en leggen uit hoe het werkt.

Contact