Future Life Research

Sociale innovaties voor het onbekende.

Het team van Future Life Research helpt mensen en organisaties zich voor te bereiden op het onbekende. Door oplossingen te vinden voor nog onbekende problemen. Via wetenschappelijk onderzoek en via de innovatieve MooierMens.app voor integriteit en positief gedrag.

Activiteiten

Future Life Research BV (FLR) draagt bij aan de onbekende toekomst door Onderzoek en ontwikkeling, Denktank-sessies, Master-classes en lezingen over:

  • Ethiek in praktijk via deugden.
  • Zelfsturend leren en ontwikkelen
  • Zelfsturend voorbereiden op onbekende (technologie) ontwikkelingen.
  • Het ongrijpbare meetbaar maken.

Visie

FLR is opgericht in 2014 door Dr. Nicolet C.M. Theunissen, veelzijdig renaissancemens: senior scientist, psycholoog, entrepreneur, muzikant en kunstenaar. Zij voorzag dat standaard training en opleiding je onvoldoende voorbereid op de toekomst. Want er is meer nodig dan je aanpassen aan alle technologische en sociale veranderingen. De samenleving heeft behoefte aan mensen die mee vorm geven aan de veranderende wereld. Mensen die bij kunnen dragen aan een welvarende, positieve toekomst. Dat is de uitdaging die FLR oppakt.

Wetenschap èn Praktijk

FLR doet toegepast onderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden, waarbij gezocht wordt naar concrete oplossingen voor de praktijk. FLR neemt de combinatie van wetenschap en praktijk zeer serieus en is pas tevreden als een bedrijf of organisatie niet alleen een goed en betrouwbaar beeld krijgt van de huidige situatie, maar ook snel de mogelijkheden ziet voor toekomstige verbeteringen.

Elke organisatie integer en positief!

FLR ontwikkelde de MooierMens.app (voorheen MijnDeugden.nl) een innovatieve e-coaching website voor positief gedrag en integriteit. De website is voor iedereen die aan het eigen positieve gedrag wil werken: Individuen of bedrijven en organisaties. MooierMens.app is zakelijk in te zetten voor HRM of Compliance. Met een online-aanbod van praktische oefeningen, aan te vullen met onderzoek en evaluatie. Gericht op integriteit en positief gedrag in de praktijk.

Klein bedrijf met grote ambities.

FLR werkt aan “Wereldwijde verdubbeling van positief gedrag, bereikt in 2030”. Een stevige ambitie geïnspireerd door de bekende Sustainable Development Goals (SDGs). Deze doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Dat kan alleen als mensen er echt voor gaan, hun positief gedrag inzetten om dit voor elkaar te krijgen. De door FLR ontwikkelde MooierMens.app helpt daarbij, met als motto “Maak jezelf een mooier Mens”. In de komende jaren wordt onder de naam BetterYourself.app een Engelstalige versie ontwikkeld. Zodat ook buiten Nederland mensen gestimuleerd worden om bij te dragen aan een mooiere wereld. FLR is partner in het SDG Nederland netwerk.