Hoofdstuk Serious Games @ Work

In dit hoofdstuk wordt de waarde van serious games voor de werkplek ontleend aan drie elkaar kruisende kennisdomeinen: Leren, Modelleren & Simuleren (M&S), en Spelen. Vanuit elk domein worden mogelijkheden en beperkingen gepresenteerd. De conclusie is dat gaming een serieuze rol kan spelen bij opleiding en ontwikkeling op de werkplek.

Korteling, J. E., Helsdingen, A. S., Theunissen, N. C. M. (2013). Ch.7 – Serious Games @ Work: Learning job-related competences using serious gaming.In A. Bakker & D. Derks (Eds.), The Psychology of Digital Media at Work (pp. 123-144). London, UK: Psychology Press LTD / Taylor & Francis Group.
PDF | Publisher

Samenvatting

[Uit de inleiding] In onze snel veranderende maatschappij kan formele training alleen niet voorzien in de behoefte aan ontwikkeling van werkende individuen. Daarom krijgen serious games steeds meer belangstelling als een potentieel waardevol, efficiënt en effectief alternatief voor conventionele training op het werk. Serious gaming voor toepassing in arbeidsorganisaties kan veel kenmerken en processen van het werk vastleggen. Het kan worden gebruikt om relevante competenties van werknemers op een realistische, aantrekkelijke en uitdagende manier te trainen. Serious gaming past in recente theorieën over leren en instructie die een vorm van leren door ervaring, door te doen promoten, zoals ontdekkend leren, actieleren , en ervaringsleren. Deze theorieën pleiten voor een actieve, centrale rol voor de leerling en gebruiken authentieke (realistische, praktische, werkgerelateerde) leeromgevingen die van opvoeders een meer ondersteunende dan directieve rol verlangen. Hoewel game-based learning voortbouwt op de traditie van “leren door ervaring”, is het op zich een relatief nieuwe leertechnologie. In dit hoofdstuk zullen we onze discussie over de waarde van serious games voor de werkplek ontlenen aan drie elkaar kruisende kennisdomeinen: Leren, Modelleren & Simuleren (M&S), en Spelen. Figuur 7.1 laat zien dat serious gaming in het hart van deze domeinen gepositioneerd kan worden. Vanuit elk domein presenteren we de onderwerpen die het meest relevant zijn voor serious gaming. Op basis van deze presentatie laten we zien wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van serious gaming voor professionele leer- en opleidingsdoelen en hoe gaming een serieuze rol kan spelen bij opleiding en ontwikkeling op de werkplek.

Keywords

Serious gaming, On-the-job learning, Digital media, Competencies, Simulation, Play, Modelling, Learning

Topic: Leerinnovatie
Code: N3002