Hoofdstuk: Duurzaam leren voor innovatieve werknemers

Organisaties hebben behoefte aan zelfsturende, flexibele en innovatieve werk- nemers. Dit vraagt om duurzame leeroplossingen waarin drie pijlers een rol spelen: de lerende werknemer, de organisatie en technologische leeroplossingen.

Theunissen. N.C.M., Stubbé,Hester E. (2011). Hfst 9: Duurzaam leren voor innovatieve werknemers. In Fietje Vaas en Peter Oeij (Red.), Innovatie die werkt: Praktijkvoorbeelden van netwerk-innoveren (p.p. 205-220). Den Haag, the Netherlands: Boom|Lemma uitgevers.

PDF | Uitgever

Samenvatting

Organisaties hebben behoefte aan zelfsturende, flexibele en innovatieve werknemers. Alleen zo kunnen ze nu en in de toekomst een rol van betekenis spelen in onze snel veranderende maatschappij. Dit vraagt om werknemers die ‘een leven lang leren’ en hun ontwikkelproces op een andere manier benaderen. Het huidige onderwijs- en trainingsaanbod voorziet daarin onvoldoende. Werknemers zullen dus zelf, in hun eigen (werk)omgeving op zoek moeten gaan naar mogelijkheden om zich te verbeteren in hun werk. ‘Zelfsturend leren’ wordt dat genoemd. Er zijn vele digitale media om zelfsturend, altijd en overal te leren, maar die worden nog onvoldoende op deze manier ingezet. Dit vraagt om duurzame leeroplossingen, die niet slechts gericht zijn op het verwerven van kennis of vaardigheden, maar ook op de ondersteuning van de competenties die mensen zelfsturend en flexibel maken. Duurzame leeroplossingen komen voort uit een integrale benadering waarin drie pijlers een rol spelen: de lerende werknemer, de organisatie en technologische leeroplossingen. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op deze drie pijlers en hoe zij kunnen bijdragen aan duurzaam leren met als doel innovatiegerichte werknemers.

Topic: Leerinnovaties
Code: 2375