Goed bezig?

Hoe bepaal je als bedrijf of je goed bezig bent? We kijken verder dan productie en prestaties. Komt ‘Wereldwijde verdubbeling van positief gedrag’ al in zicht? Dr. Nicolet beschouwt het afgelopen jaar en bespreekt de plannen voor het komende.

Goed bezig?

Hoe bepaal je of je goed bezig bent? Je kunt het hebben over omgaan met crisis, klein en groot, jezelf ontwikkelen, over productie of over cijfers en prestaties. Of je kunt het hebben over de grote doelen, zoals wereldvrede en een einde aan de klimaatcrisis. Laten we eens kijken naar hoe Future Life Research (FLR) het afgelopen jaar bezig is geweest.

Omgaan met crisis

Omgaan met een crisis, dat is nog steeds nodig in de alsmaar voortdurende coronapandemie. Onder het motto ‘Corona kun je niet veranderen, de manier waarop je er mee omgaat wel’ deel ik nog steeds adviezen via diverse media. Dus mocht je nog tips kunnen gebruiken, lees dan onze corona blogs.

Ook wij moesten ons aanpassen aan de steeds maar wisselende corona maatregelen. We werken vanuit het oude directiekantoor van Zwitsal Apeldoorn. Maar we zijn er vanwege corona soms minder dan we willen. Gelukkig werkten we al veel online en dat hebben we nog eens een extra impuls gegeven door gebruik te maken van Nextcloud, veilig en ‘groen’ gehost in Nederland door The Good Cloud. Via Nextcloud delen en bespreken we alles wat maar nodig is voor een soepele samenwerking en bedrijfsvoering. De mogelijkheden overtreffen die van Dropbox, Google of Microsoft (sorry guys). We gebruiken Nextcloud trouwens regelmatig voor online demo’s voor onze platforms Mooiermens.app en Leerbaas.app (‘t is maar dat je het weet 😀).

Niet alleen wij en vele bedrijven met ons moesten zich steeds aanpassen, voor scholen geldt dat ook. Zoals te lezen in onze blog ‘Eerste voortgangsrapportage NP Onderwijs’ hebben veel leerlingen een leerachterstand opgelopen. Scholen maken zich vooral zorgen over het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen, hun executieve functies, zoals motivatie om te leren en de leerachterstand in de kernvakken. Leerbaas.app stond al in de steigers, maar met de komst van het NP Onderwijs werd de innovatieve webapp al in augustus gelanceerd. Leerbaas.app is namelijk een nuttig hulpmiddel voor scholen om de leerachterstanden maar ook toekomstige uitdagingen de baas te worden. Hieronder vertel ik er meer over.

Productie en prestaties

Met Leerbaas.app kunnen scholen gebruik maken van een innovatieve webapp, voor het meten en ontwikkelen van metacognitieve competenties en burgerschapsvaardigheden. De app is te gebruiken op desktop, tablet en mobiel, waar je maar wilt. Via een online didactiek genaamd Interactief Micro Leren (IML) krijgen leerlingen meer zicht op wat zij zelf kunnen doen voor hun eigen toekomst en hun bijdrage aan een betere wereld. Ze starten met wetenschappelijk ontwikkelde vragenlijsten rondom leren en burgerschap. Vervolgens kiezen ze na feedback en gesprek met de mentor aan welke competenties zij willen werken.

Innovated with TNO logo met transparante achtergrondLeerbaas.app was in eerste instantie bedoeld als een opvolger van de door TNO ontwikkelde tool i-Self. De i-Self was bij scholen jarenlang een begrip en bevatte vooral zelfevaluaties voor een leven lang leren en 21ste eeuwse vaardigheden. TNO heeft de unieke gebruikersrechten van de i-Self in licentie gegeven aan Future Life Research. De kennis van metacognitieve vaardigheden hebben we geïmplementeerd in Leerbaas.app. En vervolgens hebben we daar burgerschap aan toegevoegd, daar waren we op Mooiermens.app namelijk al mee bezig. Leerbaas.app is voorzien van duidelijke taal en aansprekend beeld waarmee de webapp geschikt is voor 10 tot 18 jarigen. Daarnaast hebben we een handig dashboard geïntegreerd voor de mentor, zodat ontwikkelgesprekken efficiënter en effectiever kunnen worden gevoerd.

We hebben de TNO-vragenlijsten voor het meten van 21ste eeuwse vaardigheden en het voor Leerbaas.app ontwikkelde coach- dashboard ook toegevoegd aan Mooiermens.app. Daarmee kwamen we tot een nieuw motto voor MooierMens.app: ‘Meet, bespreek en ontwikkel de acties voor een betere wereld (SDG’s), integriteit en persoonlijk leiderschap. Maak jezelf een mooier mens!’ We denken zo organisaties nog beter te kunnen faciliteren.
Wist je overigens dat inmiddels over alle IML-platforms heen bijna 6000 volwassenen en kinderen hebben kennis gemaakt met de unieke manier van online meten, bespreken en/of ontwikkelen? Super natuurlijk en we hopen dat dat er in 2022 fors meer worden. Als team kunnen we dat zeker aan want afgelopen jaar is het FLR-team verder versterkt met Sushilla, Sverre en sinds kort DirkJan.

Meer positief gedrag

Zijn we dus goed bezig? Om daar antwoord op te geven grijp ik graag terug op onze missie ‘Wereldwijde verdubbeling van positief gedrag bereikt in 2030’. In de blog ter gelegenheid van 7 jaar Future Life Research heb ik dat al toegelicht. De samenleving heeft behoefte aan mensen die meehelpen vorm te geven aan onze veranderende wereld. Mensen die bij kunnen dragen aan een evenwichtige, positieve toekomst. Met MooierMens.app, Leerbaas.app en de maatwerk varianten van IML richten we ons op gedragsverandering en zelfsturing. Fantastisch natuurlijk dat steeds meer deelnemers van onze webapps gereedschap hebben gekregen waarmee ze zichzelf kunnen ontwikkelen voor die positieve toekomst.

Waar ik ook blij mee ben is dat we het afgelopen half jaar flink hebben bijgedragen aan acties voor de Sustainable Development Goals (SDG’s). De bekende 17 doelen voor een betere wereld die bereikt moeten zijn in 2030. Je kunt teruglezen wat we hebben gedaan, zoals bijvoorbeeld een succesvolle bijdrage aan het Nationaal Sustainability congres via MooierMens.app. Ook dat draagt bij aan onze missie.

Nog meer positief gedrag in 2022

We hebben voor 2022 weer goede voornemens en mooie plannen die bijdragen aan onze missie. In de eerste maanden zal het thema ‘Zelfregulatie’ centraal staan. Te beginnen met een blog over goede voornemens en hoe je van voornemens acties maakt. We gaan het ook hebben over het belang van zelfsturend leren in het onderwijs, om zo bijvoorbeeld de leerachterstanden door corona weg te werken. En weet jij hoe goed je bent in ‘Zelfsturend leren voor je werk’? Vanaf begin januari kun je een vragenlijst beantwoorden om te zien hoe goed je bezig bent en wat beter kan. En als het even meezit gaat voor de zomer de Engelstalige versie van MooierMens.app online onder de naam BetterYourself.app.

Houd vooral onze website in de gaten of volg ons op social media. Zo mis je niets van het laatste nieuws. We gaan ons best doen om ook in 2022 weer stappen te zetten richting ‘Wereldwijde verdubbeling positief gedrag bereikt in 2030’.
Namens het team van Future Life Research wensen we je prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2022. Tot volgend jaar!