Geaccepteerd artikel AME : Duurzame ontwikkelingsdoelen en positief gedrag

AME Conferentie, daar komen we weer!

Future Life Research onderzocht SDG-acties en positief gedrag van individuen. De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een kort artikel en voorgelegd aan de 46e conferentie van de Association of Moral Education. Het thema van de conferentie ‘Morality, Environmental Sustainability, and Education’ past goed bij ons onderzoek. Enkele weken geleden ontvingen we een e-mail met goed nieuws! De inzending is geaccepteerd. Dit betekent dat Nicolet het onderzoek zal presenteren tijdens de online conferentie in oktober!

Theunissen, N.C.M. & Kamphuis, P.R.A. (2020) Exploring the relationships between Sustainable Development Goals actions and positive behaviour actions of individuals. Paper accepted for the 46th Annual AME Conference October 28 – November 1 online conference.

PDF | Conferentiewebsite

Samenvatting

Het doel is om te onderzoeken of individueel algemeen positief gedrag verband houdt met de specifieke acties die individuen kunnen ondernemen om de Duurzame ontwikkelingsdoelen, ofwel Sustainable Development Goals (SDG’s) te ondersteunen. Om deze relaties in kaart te brengen werd de vragenlijst SDG-acties ontwikkeld. In de factoranalyse zijn acht schalen geïdentificeerd: Verdedig mens en planeet, Leef als een hippie, Verbeter de wereld, Bescherm de natuur, Gebruik duurzame energie, Kies voor eerlijk delen, Zorg voor mensen en Steun onderwijs. Voor het meten van positief gedrag werd de Virtues Mirror (VM) gebruikt. Analyses toonden een significant verband aan tussen de totale SDG-actiescores en de totale VM-scores. VM-schalen Dapper Mens, Dankbaar Mens en Aardig Mens hebben een significante relatie met verschillende SDG-actieschalen. Toekomstig onderzoek zal uitwijzen of morele educatie gericht op dit positieve gedrag SDG-acties verhoogt.

Topic: Morele Ontwikkeling
Code: N3019