Dat is duidelijke taal!

Snap jij begrippen als metacognitieve vaardigheden of zelfsturend leren? Met de dashboards van Leerbaas.app veranderen lastige onderwijskundige begrippen in duidelijke taal. Zodat jouw leerlingen of studenten er zelf mee aan de slag kunnen.

Metacogni… wattuh?

In het onderwijs wordt je overladen met lastige begrippen: Metacognitieve vaardigheden, executieve vaardigheden, zelfregulatie competenties, noem maar op. In de menukaart voor interventies van Nationaal Programma Onderwijs zie je ze ook weer terug. Dergelijke begrippen zijn rechtstreeks geïmporteerd uit de onderwijskunde. Logisch dat daar jargon wordt gebruikt zodat onderzoekers weten dat ze het over hetzelfde hebben. Maar wat moet je daar mee als docent of studiebegeleider? Snap jij wat er mee bedoeld wordt? Het lijkt wel of je een cursus moet doen of een boek moet bestuderen om er achter te komen wat het is en wat het betekent voor je leerlingen of studenten. Laat staan dat je weet hoe je dat aan hen moet uitleggen. Dat is best raar, want ‘metacognitieve vaardigheden’ betekent dat je kunt nadenken over je eigen leren en daarbij zelf het heft in handen neemt. Hoe moet dat nou als je niet eens begrijpt wat het is!

Oh, bedoel je dat!

De vragenlijsten in Leerbaas.app zijn ook gebaseerd op deze onderwijskundige en psychologische begrippen. Het is dan wel handig om in duidelijke taal te vertellen wat je gaat meten, zowel voor leerlingen en studenten als voor jou als docent of studiebegeleider. Een voorbeeld: we hebben in Leerbaas.app de vragenlijst ‘Zelfsturend leren’. Maar wat betekent ‘Zelfsturend leren’ nu precies? Kijk je in de wetenschappelijke literatuur dan vind je bijvoorbeeld de veelgebruikte definitie van Zimmerman uit 1994: “Student’s awareness of and strategic efforts enhance student’s personal perceptions of self-efficacy and intrinsic interest (and thus academic motivation).” Of die van Risemberg uit 1992 : “The degree to which individuals are metacognitively, motivationally and behaviorally proactive participants in their own learning process.”

Juist. Duidelijk? 🙂

Wij doen het iets anders. Bij de vragenlijst ‘Zelfsturend leren’ schrijven we als ondertitel: ‘Nam jij de verantwoordelijkheid voor je eigen leren?’

En zodra je de vragenlijst aanklikt krijg je verdere uitleg: Als je doet aan ‘Zelfsturend leren’ dan kies je zelf hoe je leert. Je bedenkt wat je wilt leren en maakt een plan. Je leert samen met anderen. Je denk na over je schoolvakken en over je eigen manier van leren. Je wilt graag leren en weet ook dat je het kunt. Zelfsturend leren leert beter!

Duidelijk voor de leerlingen/studenten

En we gaan nog een stap verder, na een aantal stellingen over hoe het afgelopen week ging, volgt er een dashboard met feedback op maat. Of, in duidelijke taal, een overzicht van je resultaten met uitleg van wat het betekent. ‘Zelfsturend leren’ heeft een aantal competenties, ook die leggen we simpel uit.

Stelling

Zo wordt bijvoorbeeld de competentie ‘Eigen regie’ nemen benoemd als ‘Zelf kiezen’, ‘Samenwerkend leren’ wordt ‘Samen leren’, en ‘Motivatie’ wordt ‘Willen leren’. Elke competentie heeft een icoon als visuele ondersteuning. Hoe groter het icoon, hoe hoger je score op deze competentie.

Klik je op de knop uitleg, dan krijg je een positieve reactie op je score, ook als die score laag is. Want een lage score betekent niet automatisch een probleem of dat je iets niet kunt, het kan ook zijn dat het er in de afgelopen week niet van gekomen is. Vervolgens wordt er nog eens uitgelegd wat het betekent.

Al deze onderdelen kan een leerling of student al zelf bekijken. De eerste keer is dat misschien nog wat lastig, dan is het fijn om je resultaten met je mentor te bespreken. Daarvoor hebben we een mentor dashboard. Een andere keer zullen we daar verder op in gaan.

Wil je op de hoogte blijven van Leerbaas.app? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief:

Naar de nieuwsbrief