Competentieprofielen voor functies in de crisiscommunicatie en de bevolkingszorg.

Deze memo beschrijft het door Dr. Nicolet geleide proces van de ontwikkeling van 14 competentieprofielen voor crisiscommunicatie en bevolkingszorg. Met behulp van tekstanalyse en sessies met experts zijn competenties geïdentificeerd die gebruikt kunnen worden voor training en selectie

Theunissen, N. C. M. (2014). Competentieprofielen voor functies in de crisiscommunicatie en de bevolkingszorg . TNO memo nr TNO 2014 M11507. Soesterberg. The Netherlands: TNO Human Factors. 27 pag.

PDF | Opdrachtgever

Samenvatting

Competenties worden vaak gebruikt als aangrijpingspunt bij het inrichten van opleiding en training voor professionals. Zo ook bij het trainen van functionarissen in de crisiscommunicatie en de bevolkingszorg. Deze memo beschrijft in het kort het proces van de ontwikkeling van 14 competentieprofielen en in de bijlagen de profielen zelf. De eerste stap in het proces betrof het analyseren van de documenten met informatie over de functies. In dit geval de kwalificatieprofielen van GROOT/GROOTER. De tweede stap was het identificeren van kerncompetenties. De elementen uit de kwalificatieprofielen zijn geordend naar soort competenties: Vakcompetenties, Sociale competenties en Persoonlijke competenties. In stap drie werden de kerncompetenties verbeterd tijdens twee werksessie gehouden met experts uit het crisiscommunicatiegebied, experts betrokken bij het vaststellen van de kwalificatieprofielen en experts training voor de crisisfuncties. De laatste stap betrof het valideren van de conceptieprofielen tijdens een derde sessie. Na discussie en uitwerking ontstond een ‘levend document’ met daarin een competentie-poel voor functionarissen in de crisiscommunicatie en de bevolkingszorg.

Keywords

competenties, crisiscommunicatie, bevolkingszorg, training, kerncompetenties.

Topic:
Leerinnovatie
Code: N3014