Boekhoofdstuk: Implementeren door Kennismanagement: theorie en praktijk.

Dit Nederlandstalige hoofdstuk beschrijft een exploratie van het tweerichtingsverkeer tussen wetenschap en praktijk aan de hand van kennismanagementliteratuur.

Theunissen, N. C. M., Friele, R. F., & Keijsers, J. F. E. M. (2003). Implementeren door Kennismanagement: theorie en praktijk. In J. Ravensbergen & R. D. Friele & J. F. E. M. Keijsers & M. Wensing & N. Klazinga (Eds.), In zicht. Nieuwe wegen voor implementatie. Assen: van Gorcum
PDF

Samenvatting

[uit de introductie] Optimale gezondheidszorg vergt een praktijk die zichzelf voortdurend vernieuwt op basis van nieuwe inzichten, nieuwe kennis. Kwaliteit in de zorg heeft alles te maken met een praktijk die op de hoogte is van bruikbare kennis en deze kennis daadwerkelijk toepast. Het is daarom belangrijk te bekijken waar in de implementatiepraktijk bruikbare kennis vandaan komt. Wat is bruikbare kennis en hoe verspreidt deze zich onder betrokkenen? [. . .] Dit hoofdstuk beschrijft een exploratie van het tweerichtingsverkeer tussen wetenschap en praktijk aan de hand van kennismanagementliteratuur. Deze exploratie resulteert in een drietal assumpties over de manier waarop de ‘professional’ in de zorg gebruik maakt en kan maken van kennis. Om na te gaan in hoeverre deze aannames stroken met de dagelijkse praktijk, zijn negen mensen uit die dagelijkse preventie en zorgpraktijk geïnterviewd. […] Vier van de geïnterviewden kunnen worden beschouwd als zogeheten ‘kenniszoekende professionals’, eindgebruikers van de kennis. Vijf personen zijn geïnterviewd wegens hun ervaring met het doorgeven van kennis, de zogenoemde ‘kennisintermediairen’. De uitspraken van deze negen geïnterviewden illustreren de bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur.

Trefwoorden

Kennismanagement, Implementatie, Kennis, Kennisinfrastructuur, Gezondheidszorg, Gezondheidszorgbeleid

Onderwerp: Leerinnovaties
Code: N1608