Artikel: Zelfsturend alomtegenwoordig leren – review

Dit Engelstalige artikel beschrijft de stand van zaken op het gebied van zelfsturend leren: wat het is en uit welke elementen het bestaat.
Wist je dat de auteurs de inzichten daaruit vervolgens hebben verwerkt in een vragenlijst voor zelfevaluatie? En dat wij de unieke gebruikersrechten daarvan hebben zodat we dit kunnen aanbieden op MooierMens.app, Leerbaas.app en Leercoach.app?

Stubbé, H.E., Theunissen, N.C.M. (2008). Self-directed adult learning in a ubiquitous learning environment: a meta-review. Proceedings – Special Track on Technology Support for Self-Organised Learners during 4th EduMedia Conference 2008 “Self-organised learning in the interactive Web” – A change in learning culture? 02. – 03. June 2008 in Salzburg
PDF

Samenvatting

In onze snel veranderende technologische samenleving kan formele opleiding alleen niet voorzien in de behoefte aan ontwikkeling van werkende individuen. Zelfsturend leren wordt gezien als een oplossing voor volwassen leerlingen om deze veranderingen bij te houden. Daarom is het doel van dit document om de essentiële elementen van zelfsturend leren leren te identificeren, die moeten worden geïntegreerd in een alomtegenwoordige leeromgeving voor leren op de werkplek. Om dit te bereiken, werd een systematische review over zelfsturend leren uitgevoerd. Dit leverde vijf elementen op die zelfsturend leren ondersteunen: eigen regie, zelfregulerende leerstrategieën, reflectie, interactie met de sociale wereld en interactie met de fysieke wereld. Deze studie toont aan dat de kenmerken van volwasseneneducatie, evenals die van alomtegenwoordig leren, overeenkomen met de elementen die zelfsturend leren ondersteunen. Op de een of andere manier zouden de onderzoeksgebieden die zich richten op leren (bijv. Volwasseneneducatie, zelfsturend leren) en die welke zich richten op leertechnologie (bijv. Alomtegenwoordig leren) moeten werken aan een meer geïntegreerde benadering bij het ontwerpen van leeromgevingen.

Trefwoorden

technologisch ondersteund leren op de werkplek, zelfsturend leren, zelfgestuurd leren, zelfregulerend leren, studentgericht leren, volwasseneneducatie, alomtegenwoordig leren.

Onderwerp: Leerinnovaties
Code: N2160