Artikel: Het proxy probleem: kind rapport versus ouder rapport in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven onderzoek

Deze studie evalueert de overeenstemming tussen kind- en ouderrapporten over de Gezondheidsgerelateerde Kwaliteit van Leven (HrQOL) van kinderen in een representatieve steekproef van 1105 Nederlandse kinderen (leeftijd 8 tot 11 jaar). Volgens Multitrait-Multimethod analyses bleken zowel de kind- als de ouderversie van de TACQOL valide.

Theunissen, N.C.M., Vogels, A.G.C., Koopman, H.M., Verrips, G.H., Zwinderman, A.H., Verloove-Vanhorick, S.P., & Wit, J.M. (1998). The proxy problem: child report versus parent report in health-related quality of life research. Quality of Life Research, 7, 387-397.

PDF | journal link

Samenvatting

Deze studie evalueert de overeenstemming tussen rapporten van kinderen en ouders over de gezondheidskwaliteit van kinderen (HrQOL) in een representatieve steekproef van 1105 Nederlandse kinderen (8 tot 11 jaar oud). Zowel kinderen als hun ouders vulden een vragenlijst met 56 items in (TACQOL). 

De vragenlijst bevat zeven acht-item schalen: lichamelijke klachten, motorisch functioneren, autonomie, cognitief functioneren, sociaal functioneren, positieve en negatieve emoties. De Pearson-correlaties tussen de rapporten van kinderen en ouders lagen tussen 0,44 en 0,61 (p<0,001). Intraclass correlaties lagen tussen 0,39 en 0,62. Kinderen rapporteerden gemiddeld significant lagere HrQOL dan ouders op de schalen lichamelijke klachten, motorisch functioneren, autonomie, cognitief functioneren en positieve emoties (gepaarde t-test: p<0,05). Overeenstemming op alle schalen was gerelateerd aan de hoogte van de HrQOL-scores en aan enkele achtergrondvariabelen (geslacht, leeftijd, tijdelijke ziekte, bezoek aan een arts). Volgens Multitrait-Multimethod analyses bleken zowel kind- als ouderrapporten over HrQOL valide.

Keywords

gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit, gezondheidsstatus, proxy, rapport van het kind, rapport van de ouders,

Topic: Health Psychology
Code: N0707