Artikel: Quality of life and self-esteem in children treated for idiopathic short stature.

Dit Engelstalig wetenschappelijke artikel presenteert een studie over veranderingen in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL) en zelfrespect bij kinderen met idiopathische kleine gestalte (ISS) .

Theunissen, N.C.M., Kamp, G., Koopman, H.M., Zwinderman, A.H., Vogels, A.G.C., & Wit, J.M. (2002). Quality of life and self-esteem in children treated for idiopathic short stature. Journal of Pediatrics, 140(5),507-515. https://doi.org/10.1067/mpd.2002.123766

PDF | Journal

Abstract

Doelstelling: Veranderingen in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL) en zelfrespect werden onderzocht bij kinderen met idiopathische kleine gestalte (ISS) die deelnamen aan een onderzoek naar het effect van behandeling met groeihormoon (GH).
Onderzoeksopzet: Zesendertig prepuberale kinderen met ISS werden willekeurig toegewezen aan een behandelings- of controlegroep. Kinderen met ISS, hun ouders en de kinderarts vulden HRQoL en zelfrespectvragenlijsten drie keer in twee jaar in. Resultaten: In het begin hadden kinderen met ISS geen lagere scores dan de normpopulatie, behalve voor sociaal functionerende HRQoL. De kinderarts rapporteerde een verbetering van HRQoL in de behandelingsgroep, de ouders rapporteerden geen verandering en de kinderen in de behandelingsgroep rapporteerden dezelfde of soms zelfs slechtere HRQoL of zelfrespect dan de controlegroep. Veranderingen houden verband met de tevredenheid van het kind met de lengte en nauwelijks met de groei zelf. Conclusie: de veronderstelling dat GH-behandeling de HRQoL bij kinderen met ISS verbetert, kan in dit onderzoek niet worden ondersteund.

Trefwoorden

gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, gezondheidstoestand, zelfrespect, idiopathische kleine gestalte, groeihormoon, groeihormoonbehandeling.

Thema: Gezondheidspsychologie publicaties
Code: 1274