Afspraken en voorwaarden

Future Life Research (2017) Bevestigingsbrief van Autoriteit Persoonsgegevens
Foto: Future Life Research (2017)

Vooraf

Op deze pagina staan de afspraken die Future Life Research maakt met de Klanten en Deelnemers van haar websites (Privacy, Cookies, Betaling, en andere Algemene Voorwaarden). Deze beschrijven de rechten en plichten van zowel Future Life Research als Deelnemers en Klanten van MooierMens.app, Leerbaas.app en VerenigdePositieveInitiatieven.nl. Met deze Afspraken hopen we misverstanden te voorkomen. Mocht je de tekst niet duidelijk vinden dan horen we dat natuurlijk graag via Contact. Bovenaan de pagina zie je een inhoudsopgave.

Privacy en beveiliging IML-websites

Privacy staat bij ons voorop. We houden ons tenminste aan de AVG richtlijnen. Lees hier hoe we dat doen.

Jouw privacy

Future Life Research geeft om jouw privacy en behandelt jouw gegevens vertrouwelijk. Alle website van Future Life Research voldoen aan de Europese GDPR (General Data Protection Regulation) die vanaf 25 mei 2018 geldig is. In Nederland heeft deze wet de naam AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Nu is dit een vrij nieuwe wet waardoor het voor alle websites een uitdaging is om het helemaal goed te doen. We hebben ons best gedaan, maar als je vindt dat het beter kan, neem dan vooral contact met ons op.

Verder voldoen onze websites natuurlijk aan de huidige “Cookiewet” (Telecommunicatiewet artikel 11.7a). We gebruiken bijvoorbeeld alleen cookies waar geen toestemming voor gevraagd hoeft te worden, omdat die je privacy respecteren. Je gegevens worden gebruikt om je ervaringen op de website te verbeteren. (zie Cookie verklaring).

Contactformulieren en e-mail links

Wij maken gebruik van contactformulieren op diverse pagina’s op onze sites (waaronder Contact). Als je een contactformulier op een van onze websites invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen wij jouw gegevens alleen maar gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor je het contactformulier hebt ingevuld of de e-mail hebt verzonden. Gegevens ingevuld in een contactformulier worden beveiligd verzonden naar ons e-mailadres en niet op de webserver opgeslagen. Wij maken gebruik van Mailblue voor onze e-maildienst, en hebben met deze dienst een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Jouw gegevens

 1. Beste Deelnemer van MooierMens.app, Leerbaas.app of VerenigdePositieveInitiatieven.nl, jij bent de baas over jouw gegevens. Je maakt op genoemde websites een account aan met een uniek profiel voor jouw eigen account. We hebben het zo ingericht dat je je eigen resultaten kunt bekijken en je persoonsgegevens kunt aanpassen. Je hebt immers het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 2. De modules op de websites van Future Life Research zijn gemaakt onder leiding van psycholoog Dr. Nicolet Theunissen. Zij heeft hierin al haar coaching-kennis over positief gedrag en gedragsverandering gestopt. Zij houdt dan ook een oogje in het zeil om te checken of jij wel de ervaring krijgt die je zoekt. Alles wat jij intypt behandelt zij als zeer vertrouwelijk en niemand anders bekijkt jouw module-gegevens.
 3. Naast Theunissen weet alleen de IT-beheerder welke persoon bij welke gebruikersnaam hoort. Het team van Future Life Research is zich ervan bewust dat het geheim houden van jouw gegevens enorm belangrijk is. Dat hebben we nog eens bevestigd via een geheimhoudingsverklaring. We stellen je persoonlijke gegevens zeker niet beschikbaar aan derden, tenzij dat wettelijk verplicht is.
 4. De Future Life Research websites zijn beveiligd volgens SSL-protocol. Daarbij worden gegevens tussen de gebruiker (Deelnemers) en de server (de website) versleuteld verstuurd. Deze beveiliging herken je aan het slotje voor het webadres.

Wetenschappelijke analyses

 1. Met jouw module-resultaten worden modules verbeterd. Hoe doen we dat? Er wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of de vragenlijsten meten wat deze moet meten (validatie- en betrouwbaarheidsanalyses). Zo krijg jij de best mogelijke feedback.
 2. Voor de wetenschappelijke kwaliteit van de websites worden analyses gedaan. Daarbij worden alleen de resultaten en algemene gegevens van Deelnemers gebruikt, niet die van Mentoren/Coaches of Coördinatoren. De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd via wetenschappelijke tijdschriften of congressen. De buitenwereld krijgt alleen uitkomsten te zien over de hele groep Deelnemers. Dat betekent dat niemand herkenbaar is in rapportages. Wat jijzelf geantwoord hebt, blijft privé.
 3. De onderzoeker verbonden aan Future Life Research, Dr. N.C.M. Theunissen, is lid van de Association for Moral Education (AME) en de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR) en houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Gedragscode voor onderwijsonderzoekers.

Privacy plichten van Klant en Deelnemer

 1. Een account voor een Deelnemer is strikt persoonlijk, gekoppeld aan een Deelnemer en niet overdraagbaar. De Deelnemer moet het gebruikte wachtwoord vertrouwelijk en met zorg behandelen. Ook moet Deelnemer redelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat onbevoegden gebruik kunnen maken van diens wachtwoord. Ingeval Deelnemer minderjarig is, is de Klant hiervoor verantwoordelijk.
 2. Klant moet diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik door een ander dan overeengekomen Deelnemer van diens wachtwoord en/of account, direct schriftelijk of per e-mail melden aan Future Life Research. Tot het tijdstip van daadwerkelijke ontvangst door Future Life Research van deze melding is de Klant aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik van wachtwoord en/ of account. Als Future Life Research vaststelt of redelijkerwijs moet vermoeden dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van het wachtwoord en/ of het account van een Deelnemer, heeft Future Life Research het recht dat account onmiddellijk te blokkeren. Eventuele schade die Future Life Research leidt door misbruik van een account wordt op de Klant verhaald, zonder dat het Future Life Research aansprakelijk is voor schade aan de zijde van de Deelnemer of Klant.
 3. Er wordt met Klant bij aankoop van accounts een aparte verwerkingsovereenkomst (zie documenten)) afgesloten, waarbij Future Life Research verwerker is in de zin van de AVG.
 4. Future Life Research streeft ernaar dat de door haar te treffen beveiligingsmaatregelen passend zijn voor het beoogde gebruik van een IML-website. De beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aan Future Life Research bekende aard, omvang en de context van de te beveiligen informatie, doeleinden en het normale gebruik van zijn producten en diensten en de waarschijnlijkheid en ernst van voorzienbare risico’s niet onredelijk is.
 5. Klant kan Future Life Research verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. Future Life Research is niet verplicht om dit verzoek te honoreren, hoewel er overleg zal plaatsvinden over de mogelijkheden. Mochten overeengekomen aanpassingen in beveiliging worden overeengekomen en tot extra kosten leiden, dan zijn deze kosten voor Klant.
Foto: Willem van de Poll (1932) Een hand pakt een biscuitje van Verkade. Bewerkt door MooierMens.app, 28-01-2019. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Een_hand_pakt_een_biscuitje_van_Verkade,_Bestanddeelnr_252-0481.jpg
Foto: Willem van de Poll (1932).

Cookie verklaring

Cookies, je hebt ze nodig, maar niet allemaal. Wij gebruiken alleen cookies waar geen toestemming voor gevraagd hoeft te worden. Lees maar!

Cookiewet

Elke website is wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over ‘cookies’. Future Life Research gebruikt alleen cookies waar geen toestemming voor gevraagd hoeft te worden, omdat deze je privacy respecteren. Op deze pagina lichten we dat toe. De cookiebepaling in de Telecomwet is in 2015 iets veranderd waarmee het gebruiksgemak voor zowel gebruikers als websites is vergroot. Bij de Consumentenbond of bij Justitia kun je meer informatie over cookies vinden.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die bij het bezoek aan een website naar je computer worden gestuurd. Ze onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeuren tijdens het surfen en slaan deze op op je eigen apparaat of op een server. Ook het gebruik van web-beacons (kleine afbeeldingen), opslag in de browsers en plug-ins vallen onder het begrip ‘cookie’.

Welke cookies?

Op deze site en de de IML-websites maken we gebruik van de volgende cookies:

1. Functionele cookies

Dit worden ook wel First-party cookies genoemd. Het zijn cookies die door de website zelf worden geplaatst. Het zijn noodzakelijke cookies: om goed te kunnen surfen door de site, maken we soms gebruik van cookies. Je apparaat laat bijvoorbeeld op de ene pagina zien wat je op een andere hebt ingevuld (Bijvoorbeeld: je accountgegevens komen terug op een Module pagina). Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

2. Cookies voor eigen websitestatistieken

We gebruiken cookies om te analyseren hoe vaak en hoe lang de pagina’s op de site worden bezocht en welke zoektermen zijn gebruikt. Ook voor deze cookies hoeven we de gebruiker niet om toestemming te vragen. Maar we leggen graag uit wat dit betekent, zodat je altijd zelf kunt bepalen of je alsnog de cookies wilt uitzetten. Voor websitestatistieken gebruiken we twee programma’s: Google Analytics en Hotjar, beide zo ingesteld dat de privacybescherming maximaal is.

Google Analytics is een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”) en wordt door heel veel websites gebruikt. Google Analytics maakt gebruik van “analytische cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de vindbaarheid en het gebruik van de website te helpen analyseren. Met deze informatie kunnen wij de kwaliteit en effectiviteit van haar website en publiciteit verbeteren. Normaal moet je toestemming vragen voor het gebruiken van de Google Analytics cookies. Maar niet als je voldoet aan de stappen zoals deze zijn opgenomen in de Handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens (zie documenten,/a>). We voldoen aan de daarin beschreven stappen:

 1. Future Life Research heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;
 2. Future Life Research heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld, wat betekent dat de informatie zo veel mogelijk wordt geanonimiseerd. Het IP-adres bestaat uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Leerbaas.app heeft ervoor gekozen om het laatste octet van het IP-adres te maskeren;
 3. Future Life Research heeft bij de standaardinstellingen van Google Analytics de optie “gegevens delen met Google” uitgezet. Dit betekent dat de verzamelde informatie niet met Google of anderen wordt gedeeld. Ook heeft Leerbaas.app Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten;
 4. Future Life Research informeert bezoekers op haar website over het gebruik van Google Analytics (bij deze);
 5. Future Life Research maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Hotjar, is een website analyse service uit Ierland. Hotjar heeft in haar ontwerp de privacy heel serieus genomen (zie privacy statement). En daar bovenop hebben wij de maximale beschermingsmogelijkheden van Hotjar toegepast. Ook Hotjar maakt gebruik van cookies om te kunnen zien of de webpagina’s bieden wat de gebruikers willen. Daarvoor neemt Hotjar het aantal kliks, taps en scrolls over pagina’s op. Het resultaat wordt getoond als ‘heatmaps’ en anonieme schermopnames. Zo kun je bijvoorbeeld zien of bezoekers lijken te verdwalen op een pagina, of juist precies lijken te vinden wat ze zoeken. Hier zijn de belangrijkste privacy kenmerken:

 • Site bezoekers krijgen een uniek gebruikersnummer, zodat Hotjar kan bijhouden of er terugkerende bezoekers zijn, zonder daarvoor persoonlijke informatie te verzamelen, zoals het IP-adres.
 • IP-adressen van bezoekers zijn altijd anoniem voordat ze worden opgeslagen. Het laatste octet van cijfers uit IPv4-adressen, worden op 0 gesteld om ervoor te zorgen het volledige IP-adres nooit vastgelegd. Als het IP-adres van een bezoeker bijvoorbeeld 1.2.3.4 is, wordt het opgeslagen als 1.2.3.0. De eerste drie octetten van het IP-adres worden alleen gebruikt om de geografische locatie van de bezoeker te bepalen.
 • Bij het verzamelen van gegevens met opnames, worden automatisch de toetsaanslag gegevens onderdrukt. Er wordt dus niks vastgelegd of getoond als je bijvoorbeeld een wachtwoord of je adres intypt, of je bankgegevens bij het kopen van Coins. Daarnaast maakt Future Life Research gebruik van de mogelijkheid om handmatig alle invoervelden in account of contactformulieren te onderdrukken voor zover dat nog niet automatisch wordt gedaan. In beide gevallen worden de gegevens al bij jouw computer of mobiel genegeerd door Hotjar, zodat deze nooit worden vastgelegd.
 • De cookies van Hotjar verlopen automatisch na 365 dagen, en dat is best uniek.

De inzichten die Hotjar geeft zijn alleen bedoeld om de webpagina’s prettiger in het gebruik te maken. Alle informatie waaruit een persoon is te halen wordt volledig afgeschermd zodat niemand ziet wie er actief is. Wij niet en Hotjar niet. De opnames van Hotjar worden alleen bekeken door Dr. N. Theunissen en zij behandelt dit volledig vertrouwelijk.

3. Sociale media tracking cookies.

Op deze site staan knoppen om berichten te delen met sociale media programma’s als Facebook, Instagram en LinkedIn. Daarbij kan het gebeuren dat deze programma’s meer van je vastleggen dan alleen maar de klik op de knop. Wat er precies is vastgelegd is vaak onduidelijk. Dat zouden we graag anders willen, maar er is momenteel geen gebruikersvriendelijke manier om dit te voorkomen. De meeste websites maken hier geen punt van en jij misschien ook niet. Mocht je dit nu wel vervelend vinden, kijk dan hieronder hoe je cookies kunt uitzetten of voorkomen.

Wat we zeker niet toelaten op de website is de zogenoemde Pixels. Dit is een mini stukje code (Javascript) dat precies bijhoudt welke pagina’s bezoekers bekijken als ze vanuit een op sociale media gepromoot bericht naar de website gaan. Het is een veel gebruikte koppeling tussen op sociale media geadverteerde berichten en websites. De pixel wordt door veel websites gebruikt om effectiever te adverteren en gerichter campagnes op te zetten. Helaas deelt een website daardoor ongevraagd heel veel informatie over haar bezoekers met sociale media als Facebook, Twitter en LinkedIn. We maken af en toe gebruik van de reclame mogelijkheden van sociale media, maar we doen het altijd zonder pixel. Dat is de enige manier waarop we je privacy kunnen bewaken.

4. Cookies Vimeo.

Op onze website maken we gebruik van, of linken we naar, videomateriaal dat direct in de website kan worden afgespeeld. Wij kiezen ervoor om deze video’s op te slaan op Vimeo. Bij het bekijken van onze video’s wordt er een verbinding gemaakt met de Vimeo dienst. Vimeo zal op basis van deze actie geen cookies plaatsen, wel kan het cookies aanroepen die al eerder zijn geplaatst als je Vimeo.com hebt bezocht.

Cookies uitzetten

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers, dan moet je de cookies voor elke browser of elk apparaat opnieuw uitschakelen. Het helpmenu van je browser kan je vertellen hoe je dat moet doen. De Consumentenbond heeft een handige instructie op haar website staan: Cookies verwijderen stappenplan. Wat je ook kunt doen is bij de sociale mediaprogramma’s die je gebruikt je accountinstellingen veranderen zodat er geen advertentie op maat informatie wordt vastgelegd. Daarvoor log je in op dat programma, gaat naar instellingen en zoekt daar naar alle mogelijkheden om het vastleggen van voorkeuren uit te zetten.
Je kunt je ook laten inspireren door Bits for Freedom, voor Vrijheid, veiligheid en privacy online.

Cookie verklaring kan veranderen!

Future Life Research beschouwt het als haar recht om wijzigingen aan te brengen in de Cookie verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je daarom aan deze Cookie verklaring regelmatig te lezen.

Retourneren (voor privé accounts)

Deze onderdeel geldt alleen voor privé aangeschafte accounts. Voor accounts aangeschaft door organisaties gelden de algemene voorwaarden rondom Contract en Betalingstermijn.

Afspraken voor retour

 • Future Life Research geeft duidelijk aan wat een Gebruiker kan verwachten bij de koop van een account of lidmaatschap (zie ook Algemene Voorwaarden). Mocht je toch niet tevreden zijn over de aankoop, dan krijg je je geld terug. Wil je recht hebben op teruggave van je geld, dan moet je dit binnen zeven werkdagen na aankoop laten weten in een brief of email of via contact.
 • Misschien wil je ooit je account wissen. De Coins die aan het account gekoppeld zijn kunnen we je in de regel niet uitkeren in geld. Je kunt ze wel weggeven aan een ander.
 • Voor al het bovenstaande geldt dat in uitzonderlijke gevallen een beroep kan worden gedaan op onze coulance regeling. We komen er vast wel uit!
Foto: Business people in a meeting. Gedownload en bewerkt door MooierMens.app op 30-11-2021. https://pxhere.com/en/photo/1447101
Foto: onbekend (2018).

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn meestal saai, maar wel nodig. Ze zijn er om misverstanden te voorkomen. Daarom is alles zo leesbaar mogelijk beschreven. De meeste voorwaarden richting zich op afspraken met organisaties.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing , gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Deze voorwaarden worden meegestuurd bij een offerte en/of overeenkomst. Je stemt er hierbij mee in dat wij je deze voorwaarden langs elektronische weg tonen (zie documenten). Op verzoek sturen wij je deze nogmaals kosteloos toe als PDF. In deze aanvullende voorwaarden staan afspraken die specifiek gelden voor IML-websites en aanvullende diensten en producten. De algemene voorwaarden van NLdigital en deze aanvullende voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van zowel Future Life Research, Klant en Deelnemers. Indien onverhoopt de aanvullende voorwaarden op deze webpagina niet in lijn zijn met de NLdigital Voorwaarden 2020, dan gelden de laatste. Met deze algemene en aanvullende voorwaarden hopen we misverstanden te voorkomen. Mocht je de tekst niet duidelijk vinden dan horen we dat natuurlijk graag.

Definities

 1. IML-website: website gebouwd op basis van de techniek en didactiek van IML, met daarin op innovatieve wijze met elkaar verbonden wetenschappelijke vragenlijsten, feedback, trainingsmodules en stappenplannen. Voorbeelden van IML-websites: Leerbaas.app, MooierMens.app, Velco Online Academy, TNO’s 21stcenturyskills tool. IML-websites worden wettelijk vertegenwoordigd door eigenaar en ontwikkelaar Future Life Research BV.
 2. Software-as-a-Service (SaaS)dienst: het op afstand beschikbaar stellen en beschikbaar houden van functionaliteit aan een Klant via internet of een ander datanetwerk, zonder dat aan Klant een fysieke drager of download met de desbetreffende onderliggende programmatuur ter beschikking wordt gesteld.
 3. Leverancier: Dit is in de meeste gevallen Future Life Research BV. De mogelijkheid wordt opengehouden dat ook andere leveranciers producten zullen leveren. Als een product van een andere leverancier is, wordt dat bij het product aangegeven.
 4. Klant: de rechtspersoon of natuurlijk persoon met wie Future Life Research BV een overeenkomst aangaat tot het leveren van producten en/of diensten via een IML-website. Een Klant kan een organisatie zijn (bv. opleiding, bedrijf, overheid, school, huiswerkinstituut e.d.) of een persoon (ouder, coach).
 5. Deelnemer: de geregistreerde eindgebruiker van een IML-website. Dit is een Deelnemer met een persoonlijk account op een IML-website. Een Deelnemer kan verschillende rollen hebben. Binnen Leerbaas.app zijn dat leerling/mentor/coördinator, bij MooierMens.app kennen we de rollen Deelnemer/coach/coördinator. Op de IML-websites wordt de Deelnemer aangesproken met ‘je’ en ‘jij’ dus ook in deze voorwaarden.
 6. Account: de inschrijving van een Deelnemer bij een IML-website op te starten door middel van een code, een gebruikersnaam, een wachtwoord, en enkele andere gegevens voor wetenschappelijke controle. Zie ook de Privacy verklaring.
 1. Producten: een fysiek of digitaal product zoals dat door de Future Life Research aan de Klant wordt geleverd. Een product kan een tastbaar goed zijn, maar ook een dienst.
 2. Modulen: de online vorm waarin producten beschikbaar zijn voor de Klant en Deelnemers zodra deze het verschuldigde bedrag heeft betaald.
 3. IML-coins: dit zijn virtuele munten die alleen kunnen worden gebruikt via een IML-website. De mogelijkheden voor het besteden ervan kunnen wijzingen en zijn aangegeven op het desbetreffende website. De coins zelf zijn vooral bedoeld als motivatie verhogend voor de Deelnemers.
 4. Cookies: cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die bij het bezoek aan een website naar de computer worden gestuurd en opgeslagen. De websites van Future Life Research BV, dus ook de IML-websites, gebruiken, net bijna alle websites, cookies. Onder Cookie verklaring lees je hoe we hier mee omgaan.

Gebruik van de IML-websites

 1. Een IML-website is een Software-as-a-Service (SaaS) dienst (zie Definities). Hierop is Hoofdstuk 3 van de NLdigital voorwaarden van toepassing.
 2. Klant mag de Saas-dienst uitsluitend ten behoeve van de eigen organisatie gebruiken.
 3. Future Life Research biedt modules aan voor meten, bespreken en ontwikkelen. De Deelnemer — of ingeval van minderjarigheid, de Klant — is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de modules. Future Life Research aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen.
 4. Future Life Research heeft het recht om op elk moment de aard en de inhoud van de website, producten en diensten te wijzigingen zonder dat aan de Klant te hoeven melden. Future Life Research is niet gehouden specifiek voor Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst te handhaven, te wijzingen of toe te voegen.
 5. Future Life Research kan een IML-website geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Future Life Research zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk op momenten laten plaatsvinden waarop de IML-website meestal het minst intensief gebruikt wordt.
 6. Future Life Research is niet aansprakelijk voor eventuele technische storingen tijdens het gebruik van modules en/of tijdens betalingen via de bank.
 7. Future Life Research spant zich in om de inhoud van de website kosteloos up to date te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De materialen op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Future Life Research BV streeft wel naar juistheid door zich te baseren op sociaal wetenschappelijk onderzoek onder leiding van Dr. Nicolet Theunissen, gedragswetenschapper.
 8. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Future Life Research geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 9. Een IML-website kan worden bezocht en gebruikt via elke gangbare computer, smartphone of tablet die kan omgaan met WordPress. Men bezoekt de website via een gangbare browser als Safari, Chrome of Firefox.

Normaal gebruik IML-websites

 1. Future Life Research gaat uit van normaal persoonlijk gebruik van de IML-website onderdelen. Als Future Life Research buitensporig gebruik of misbruik signaleert, bijvoorbeeld niet-logische hoeveelheden of combinaties van producten, kan zij deze Deelnemer direct blokkeren en afwijzen als Deelnemer, of andere passende maatregelen nemen. Future Life Research zal de Deelnemer hierover informeren.
 2. Klant is verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door Deelnemers uit de eigen organisatie.
 3. Mochten er op minder Deelnemers gebruik maken van een IML-website dan bij een overeenkomst aangegeven, dan blijft de prijs zoals afgesproken. Mochten er méér meedoen dan overeengekomen, dan volgt na-facturering naar evenredigheid/redelijkheid.
 4. Beëindigen en opzeggen account

  1. Als Deelnemer op een IML-website als Leerbaas.app en MooierMens.app, doe je geheel vrijwillig mee. Je mag je deelname op ieder moment beëindigen en hoeft daarbij geen reden op te geven. Is een Deelnemer minderjarig, dan gaat dat in overleg dan met mentor of ouder/voogd. Heb een Deelnemer het account via een organisatie (school, opleiding, bedrijf), dan verloopt opzegging in overleg met de coördinator (ons contactpersoon in de organisatie).
  2. Zoals in de privacy verklaring besproken houden we na beëindiging de module-resultaten geanonimiseerd (dus zonder naam) voor wetenschappelijke onderzoek. Zo maken we de IML-websites steeds beter. Als een Deelnemer dat echt niet wil dan maken we daarvoor een uitzondering.
  3. Elke Deelnemer heeft het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de Deelnemer bij ons een verzoek kan indienen om diens persoonsgegevens naar de Deelnemer te sturen, of naar een door haar/hem genoemde organisatie. Deelnemer kan altijd een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van diens persoonsgegevens. Neem daarvoor contact met ons op.
  4. Mocht een Deelnemer zelf, of de Klant namens een Deelnemer een account willen beëindigen, dan wordt dat doorgegeven via email of Contact. We nemen contact op met de coördinator en verwijderen of anonimiseren het profiel binnen 3 werkdagen. Zie meer informatie bij Privacy verklaring.

  Opschonen einde contractjaar bij voortzetting overeenkomst

  Voor het verwijderen van een deel van de accounts (schoolverlaters, vertrekkende medewerkers, eventueel mutaties mentoren/coördinatoren) gelden andere regels. Hiervoor wordt een aparte offerte gemaakt voor het volgende:

  1. We doen een data-check en leveren een excel lijst met alle ingeschreven Deelnemers van de organisatie.
  2. De coördinator geeft in de lijst aan welke personen uit de IML-website verwijderd moeten worden. Na verwijdering kunnen Deelnemers hun oude resultaten niet meer inzien. Voor Deelnemers die niet verwijderd worden is een account nodig voor het komende jaar.
  3. Future Life Research verwijdert de gewenste gegevens uit de IML-website. Zoals afgesproken wordt de data geanonimiseerd bewaard ten behoeve van onderzoek.

  Opschonen einde contractjaar bij beëindigen overeenkomst

  1. Zodra de overeenkomst wordt beëindigt worden alle Deelnemer accounts van de organisatie bevroren.
  2. Tenzij anders overeengekomen verwijdert Future Life Research alle gegevens uit de IML-website. Zoals afgesproken wordt de data geanonimiseerd bewaard ten behoeve van onderzoek (zie Privacy verklaring).

  Ethiek

  1. Future Life Research volgt uiteraard Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
  2. We verwachten van alle Deelnemers dat op de website taal wordt gebruikt die past bij het karakter van Future Life Research, MooierMens.app en Leerbaas.app. Daarom laten we onethisch, kwetsend, onheus of onaardig gedrag (pesten, schelden, beledigen, discrimineren enzovoorts) niet toe. Dit wordt beoordeeld door Future Life Research.
  3. Een Deelnemer die zich vergist heeft, krijgt de kans het taalgebruik aan te passen. Bij aanhoudend onethisch taalgebruik wordt de Deelnemer de toegang geweigerd tot een IML-website. Coins in het bezit van deze Deelnemer komen te vervallen.
  4. Future Life Research doet haar best alle Deelnemers van elk IML-website met respect te behandelen. Mocht je het gevoel hebben niet respectvol benaderd te zijn, laat dat dan direct aan ons weten via Contact. Wij doen dan onze uiterste best hier snel op te reageren en de klacht naar beider tevredenheid op te lossen.
  5. Klant zal de Deelnemers uit de eigen organisatie informeren over en toezien op de naleving door Deelnemers van de verplichtingen en gedragsregels uit de overeenkomst.
  6. Privacy is natuurlijk een belangrijk punt bij het ethisch handelen. Zie meer bij Privacy en beveiliging IML-website

  Intellectueel eigendom

  1. Het copyright en intellectuele eigendom van deze website en de IML-websites is van Future Life Research BV, behalve als er iets anders bij een bepaald onderdeel staat. Het gebruiken (exploitatie) van de inhoud van een IML-website in welke vorm dan ook is niet toegestaan, tenzij er een schriftelijke overeenkomst is gemaakt met Future Life Research BV.
  2. IML is geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) onder merkdepot-nummer: 1400239.
  3. Alle rechten van intellectuele eigendom op de grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Klant ter beschikking gestelde dashboards, websites, databestanden, databanken, opleidings- of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Future Life Research. Klant verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten over deze materialen. Deze gebruiksrechten zijn niet overdraagbaar aan derden.
  4. De gepubliceerde foto’s mogen onder strikte voorwaarden worden hergebruikt: de foto’s van Future Life Research BV zijn in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.
   Creative Commons-Licentie
  5. De getoonde portretten van Nicolet C.M. Theunissen zijn opdracht van Future Life Research BV gemaakt en mogen niet zonder toestemming worden hergebruikt.
  6. Het logo van Future Life Research is geschilderd door Nicolet C.M. Theunissen en mag niet worden hergebruikt. Het is geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) onder merkdepot-nummer: 0977599
  7. Een deel van foto’s op deze website zijn in 2015 in opdracht van Future Life Research BV gemaakt door Mieke Gresnigt en mogen niet worden hergebruikt.
  8. Alle andere foto’s zijn vrij van rechten en door FLR bewerkt. Onder de foto’s vind je een link naar het origineel.

Aanvullende mogelijkheden

 1. Naast de standaard mogelijkheden van de IML producten zijn er aanvullende diensten en producten mogelijk voor verdieping of ontzorging. Te denken valt aan webinars, sessies op locatie, ondersteunend drukwerk of administratieve diensten rondom Deelnemers beheer.
 2. Met een overeenkomst voor gebruik van IML producten wordt niet automatisch getekend voor deze aanvullende mogelijkheden. Omdat het maatwerk betreft wordt hiervoor een aparte overeenkomst gesloten.
 3. Bij overeenkomsten voor een sessie boven een bedrag van € 1500,- wordt een aanbetaling van 50% in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk afgesproken. Deze aanbetaling dient de Klant te voldoen vóór datum van de sessie.
 4. Annuleringskosten voor Klant: Tot twee weken voor datum 25%, van twee weken tot vier werkdagen voor datum 50%. Daarna 100%.
 5. Is de dienst een online sessie (webinar) of sessie op locatie, dan draagt de Klant de verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van deze activiteiten voor de Deelnemers. Het ontbreken van de vereiste voorkennis bij een Deelnemer doet niets af aan de verplichtingen van Klant op grond van de overeenkomst. Het is Klant toegestaan een Deelnemer voor een sessie te vervangen door een andere Deelnemer na voorafgaande schriftelijke toestemming van Future Life Research.
 6. Overmacht: Future Life Research is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 7. Als omstandigheden daartoe naar het oordeel van Future Life Research aanleiding geven, dan is deze gerechtigd organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in de overeengekomen sessie aan te brengen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan overmacht door corona maatregelen, ziekte van de sessieleider of een te klein aantal aanmeldingen voor een sessie. Ook is Future Life Research gerechtigd de sessie te annuleren, te combineren of deze op een latere datum of tijdstip of een andere locatie te laten plaatsvinden. Future Life Research zal Klant per direct hiervan in kennis stellen en proberen een passend alternatief te vinden voor de afgesproken sessie.
 8. Mochten er op de dag van een sessie minder Deelnemers meedoen dan bij een overeenkomst aangegeven, dan blijft de prijs zoals afgesproken. Mochten er méér meedoen dan overeengekomen, dan volgt na-facturering naar evenredigheid/redelijkheid.

Offertes en facturen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere product- of dienstspecifieke door de overheid opgelegde heffingen. De Klant is BTW verschuldigd volgens het bij wet vastgestelde regime van BTW voor de verschillende producten en diensten.
 2. Aan door Future Life Research afgegeven aanbiedingen, voorcalculatie of offerte kan Klant geen rechten of verwachtingen ontlenen, tenzij partijen schriftelijk of per e-mail anders zijn overeengekomen.
 3. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens Klant aan Future Life Research verstrekte gegevens waarop Future Life Research een aanbieding heeft gebaseerd, met uitzondering van evidente typefouten.

Contract en Betalingstermijn

 1. Accounts voor Deelnemers worden afgenomen voor het termijn van een jaar. Dit jaar gaat in vanaf de maand waarin de coördinatoren opstarten, tenzij anders schriftelijk of per e-mail overeengekomen.
 2. De overeenkomst wordt stilzwijgend voortgezet. De verlenging is elke keer voor een periode van 1 jaar, tenzij je voor het einde van de periode aangeeft te willen stoppen of wijzigingen wilt aanbrengen. Er geldt een opzegtermijn van tenminste 1 maand voorafgaand aan de afloop van het contractjaar.
 3. De factuur voor gebruik van een IML-website wordt verstuurd bij aanvang van een contractjaar en dient binnen 2 weken voldaan te worden.

Klachten en geschillen

 1. We hopen het niet, maar het kan gebeuren dat je klachten hebt over het presteren van Future Life Research. Vertel het ons en we gaan onze uiterste best doen om deze klachten voor je op te lossen.
 2. We hopen al helemaal niet dat er een geschil ontstaat. Bij deze spreken we af dat beide partijen (de Klant en Future Life Research) pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich samen tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg bij te leggen.
 3. Mocht het dan alsnog uit de hand lopen: in dat geval verwijzen we naar Artikel 22 van de NLdigital algemene voorwaarden (zie documenten).

Responsible Disclosure

Wij van Future Life Research hebben de veiligheid van onze systemen en jouw gegevens hoog in het vaandel staan. We zijn continu bezig om deze te verbeteren. Toch kan het zijn dat er zwakke plekken in het systeem voorkomen, waarvan wij zelf nog niet op de hoogte zijn.

Tref je een zwakke plek aan in één van onze systemen? Dan vragen we je contact met ons op te nemen, zodat wij het de kwetsbaarheid kunnen verhelpen en in de toekomst te voorkomen.

Wij vragen je…

 • Contact met ons op te nemen via support@iml-inside.nl. Dit kan ook anoniem. Geef hierbij voldoende informatie om de kwetsbaarheid te reproduceren. Meestal is een IP-adres of de URL van het getroffen systeem voldoende.
 • Geen misbruik te maken van de zwakke plek. Bekijk geen gegevens van derden en download niet meer data dan nodig.
 • De kwetsbaarheid niet te delen. En alle verkregen gegevens zo snel mogelijk te verwijderen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service (DDoS) of spam.
 • Wij beloven dat…

 • We actief aan de slag gaan met je melding. We nemen binnen 3 werkdagen contact met je op met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor de oplossing. Ook in het verdere proces houden we je op de hoogte, mits de kwetsbaarheid niet anoniem gemeld is.
 • Wij behandelen je gegevens vertrouwelijk en delen deze niet met derden zonder je toestemming, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Als je geen misbruik hebt gemaakt van de aangetroffen kwetsbaarheid, zullen wij geen juridische stappen ondernemen. Let wel, het Openbaar Ministerie kan altijd zelf beslissen of vervolgonderzoek nodig is.
 • Bij eventuele berichtgeving over de kwetsbaarheid zullen we, indien gewenst, je naam vermelden als ontdekker.
 • Als blijk van waardering bieden wij een beloning voor iedere melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De hoogte daarvan wordt door ons bepaald en hangt af van de kwaliteit van de melding en de grootte en ernst van de kwetsbaarheid.
 • Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

  Documenten

  1. Verwerkingsovereenkomst voor scholen
  2. NLdigital algemene voorwaarden
  3. Handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics