Stel je een
onvoorstelbare
wereld voor...

 

Future Life Research

Sociale innovaties voor het onbekende.

Het team van Future Life Research helpt mensen en organisaties zich voor te bereiden op het onbekende. Door oplossingen te vinden voor nog onbekende problemen. Via wetenschappelijk onderzoek en via de innovatieve MooierMens.app voor integriteit en positief gedrag.

Activiteiten

Future Life Research BV (FLR) draagt bij aan de onbekende toekomst door Onderzoek en ontwikkeling, Denktank-sessies, Master-classes en lezingen over:

 • Ethiek in praktijk via deugden.
 • Zelfsturend leren en ontwikkelen
 • Zelfsturend voorbereiden op onbekende (technologie) ontwikkelingen.
 • Het ongrijpbare meetbaar maken.

Visie

FLR is opgericht in 2014 door Dr. Nicolet C.M. Theunissen, veelzijdig renaissancemens: senior scientist, psycholoog, entrepreneur, muzikant en kunstenaar. Zij voorzag dat standaard training en opleiding je onvoldoende voorbereid op de toekomst. Want er is meer nodig dan je aanpassen aan alle technologische en sociale veranderingen. De samenleving heeft behoefte aan mensen die mee vorm geven aan de veranderende wereld. Mensen die bij kunnen dragen aan een welvarende, positieve toekomst. Dat is de uitdaging die FLR oppakt.

Wetenschap èn Praktijk

FLR doet toegepast onderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden, waarbij gezocht wordt naar concrete oplossingen voor de praktijk. FLR neemt de combinatie van wetenschap en praktijk zeer serieus en is pas tevreden als een bedrijf of organisatie niet alleen een goed en betrouwbaar beeld krijgt van de huidige situatie, maar ook snel de mogelijkheden ziet voor toekomstige verbeteringen.

Elke organisatie integer en positief!

FLR ontwikkelde de MooierMens.app (voorheen MijnDeugden.nl) een innovatieve e-coaching website voor positief gedrag en integriteit. De website is voor iedereen die aan het eigen positieve gedrag wil werken: Individuen of bedrijven en organisaties. MooierMens.app is zakelijk in te zetten voor HRM of Compliance. Met een online-aanbod van praktische oefeningen, aan te vullen met onderzoek en evaluatie. Gericht op integriteit en positief gedrag in de praktijk.

Klein bedrijf met grote ambities.

FLR werkt aan “Wereldwijde verdubbeling van positief gedrag, bereikt in 2030”. Een stevige ambitie geïnspireerd door de bekende Sustainable Development Goals (SDGs). Deze doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Dat kan alleen als mensen er echt voor gaan, hun positief gedrag inzetten om dit voor elkaar te krijgen. De door FLR ontwikkelde MooierMens.app helpt daarbij, met als motto “Maak jezelf een mooier Mens”. In de komende jaren wordt onder de naam BetterYourself.app een Engelstalige versie ontwikkeld. Zodat ook buiten Nederland mensen gestimuleerd worden om bij te dragen aan een mooiere wereld. FLR is partner in het SDG Nederland netwerk.

 
 

Dr. Nicolet

 

Nicolet Theunissen = Dr. Nicolet: Senior onderzoeker en Ondernemer met een fascinatie voor het onbekende. — Eigenaar van Future Life Research BV — Inspirerend spreker, docent en schrijver die moeilijke onderwerpen makkelijk kan maken. — Project- en programmaleider, inspireert een multi-disciplinair team op de grens tussen gedrag en technologie. — Bedenkt innovatieve leerinnovaties zoals MooierMens.app en IML (Interactief Micro Leren) — Ziet snel waar de gebaande paden lopen… en waar niet.

(Meer in Onderzoeks-CV van Nicolet Theunissen)

Lezingen, masterclasses en onderzoeksprojecten

 • Ethiek in praktijk via positief gedrag
  • Hoe ondersteun je mensen bij hun morele ontwikkeling?
  • Hoe kunnen organisaties hun integriteitsklimaat beïnvloeden?
  • Kernwoorden: Morele competenties, morele ontwikkeling, positief gedrag, deugden, zelfontplooiing, MooierMens.app
  • Publicaties: Lees meer
 • Zelfsturend leren voor onbekende (technologie)ontwikkelingen
  • Hoe bereid je je voor op een toekomst die niemand kan voorzien?
  • Hoe ondersteun je mensen zo dat zij zelf de regie nemen over leren en ontwikkelen?
  • Kernwoorden: Interactief Micro Leren, Technologie voor leren en evalueren, psychologie, zelfsturend leren, ubiquitous learning, e-learning.
  • Publicaties: Lees meer
 • Zelfmanagement van ziekte en gezondheid
  • Hoe ondersteun je patiënten bij het zelf de regie nemen over eigen ziekte en gezondheid?
  • Hoe kunnen zorgverleners daar op anticiperen?
  • Kernwoorden: Gezondheidspsychologie, Kwaliteit van leven, therapietrouw, zelfmanagement, eHealth, arts-patient communicatie.
  • Publicaties: Lees meer
 • Het ongrijpbare meetbaar maken
  • Zijn subjectieve meningen op objectieve wijze meetbaar te maken?
  • Geeft zelfevaluatie houvast bij de ontwikkeling?
  • Kernwoorden: Kwantitatieve en kwalitatieve analyses, vragenlijstontwikkeling, SPSS, methodologie.
  • Publicaties: diverse publicaties binnen de eerste twee thema’s, voorbeeld: Lees meer

 

Nicolet Theunissen = Catharina 2.0: muzikant, zangeres en componist alternatieve elektronische pop. — Elegant podiumbeest dat met gevoel voor drama pop, jazz en klassiek laat versmelten. — Zangeres van ingetogen pop-jazz liedjes in Sound of Balance. — Nicolet Theunissen = Nicolet: Amateur kunstenaar met voorliefde voor olieverf op doek. — Nerd die houdt van SF en knutselprojecten met materialen ‘die ik nog had liggen’. — Vrijwilliger in de politiek voor campagne en talentontwikkeling. — Sociaal wezen, moeder, echtgenote, vriendin, buurvrouw, luisterend oor, vriendelijke voorbijganger. — Wereldverbeteraar, eeuwig nieuwsgierig en de uitdaging opzoekend. — Zich opladend door te rommelen in huis en tuin. — Allergisch voor hokjes. — Op haar best als nieuwe situaties vragen om nieuwe combinaties van kennis en vaardigheden. — Veelzijdig mens, multimens, renaissancemens.

 

 

 
 

De toekomst

Stel je een onvoorstelbare wereld voor en bedenk dan hoe je je daar op voorbereidt. Moet je je voorbereiden als een ervaren zwerfsporter? Dus er van uitgaan dat je op jezelf bent aangewezen onderweg. Investeren in uitrusting die je helpt te overleven in moeilijke omstandigheden. Vooraf intensief oefenen op je overlevingsvaardigheden. Of moet je je voorbereiden als een adolescent die voor het eerst zonder ouders op vakantie gaat? Enthousiast wat kleren in een tas mikken, vrienden meenemen en vol zelfvertrouwen zijn over de geweldige tijd die je gaat meemaken. Waarschijnlijk hebben we een beetje van beide nodig voor deze onvoorstelbare wereld: grondige voorbereiding èn zelfvertrouwen, ervaring èn enthousiasme. Maar we weten het pas zeker als we er zijn.

Deze reismetafoor illustreert de uitdaging van deze tijd: hoe bereid je je voor op een toekomst die niemand kan voorzien? Natuurlijk, de toekomst is altijd onbekend geweest dus waarom zou dit een nieuwe uitdaging zijn. En toch zien we een nieuwe uitdaging: mensen moeten zich niet alleen aanpassen aan alle technologische en sociale veranderingen. Het is essentieel dat ze mee vorm geven aan deze veranderende wereld. De samenleving als geheel heeft behoefte aan mensen die bij kunnen dragen aan een welvarende toekomst. Dat is de uitdaging die Future Life Research oppakt: innovaties voor het onbekende.